Erikstadsrummet

Erikstadrummet

Rummet ligger på Storgatan utanför Medborgarkontoret, i anslutning till kommunhuset. Det finns 12 sittplatser med bord.

Utrustning:
Projektor
Blädderblock
Whiteboard

Taxa för extern uthyrning av Erikstadsrummet:
Halvdag 100 kr
Heldag 150 kr

Det går att boka Erikstadsrummet mellan 8.00 - 21.00.
Nyckel fås i samband med sin bokade tid, efter signering av avtal. 

Avgift uttas ej för: 
Respektive nämnds och styrelsens egen verksamhet.
Politiska gruppmöten
Lokala fackliga möten
Ideell förening som ger stöd och insamlingsaktiviteter utan eget vinstintresse samt är registrerad i kommunregistret.

För övriga skattesatser: se kommunal författningssamling.

Sidan uppdaterades 9 november 2022