Kommunarkivet

Gammal skrivstil

Vill du släktforska, ha en kopia av ditt betyg, begära ett utdrag ur din journal eller förkovra dig i lokalhistorien?

I Melleruds kommunarkiv hittar du både nutida handlingar och handlingar som är ända från 1863, då Sverige fick sina första kommuner.

Melleruds kommun grundades 1971, några av de kommuner som fanns innan dess var bland andra Melleruds köping, Bolstad, Kroppefjäll, Grinstad, Holm, Ör och Skållerud. Både den nuvarande kommunens arkiv och de gamla kommunernas arkiv finns bevarade i kommunarkivets lokaler, och är uppdelade i nämnder.

I kommunarkivet finns en stor variation av allmänna handlingar; protokoll, betyg, räkenskapshandlingar, ritningar, tidningsurklipp och fotografier. Det finns även en stor del sekretessbelagda handlingar; såsom journaler från Skolornas elevhälsoverksamhet och från Socialnämndens vård- och omsorgsverksamhet. Sekretessen gäller från det år då sista anteckningen gjordes och sträcker sig 70 år framåt i tiden.

Föreningsarkivet i Mellerud

I Melleruds kommunarkiv inhyses även FAM; Föreningsarkivet i Mellerud. För leveranser av ett redan befintligt arkiv i FAM; lämna in handlingarna till Medborgarkontoret och lämna kontaktuppgifter. Här är listan över föreningsarkivet för både aktuella och historiska arkiv:

PDF-dokument Register över Föreningsarkivet

Avgifter för kopior

För papperskopior i A4- eller A3-format:
Upp till nio sidor: Gratis
Tio första sidorna: 50 kronor
Varje sida därutöver: 2 kronor
För inskannade handlingar: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Betalning: en faktura skickas hem till beställaren

Bokuppslag
För mer information och för att boka tid för besök:

Martin Blick
Kommunarkivarie
E-post: kommunarkiv@mellerud.se
Telefon: 0530-181 10

Sidan uppdaterades 17 december 2021