Konferenslokaler att hyra

Konferensrum

Kommunen hyr ut konferenslokaler av varierande storlek. Nedan nämnda konferensrum bokar man genom att följa länken till e-tjänster. 

De konferensrum som bokas via Medborgarkontoret och som hyrs ut till allmänheten är:

 • Grinstadsrummet
 • Erikstadsrummet
 • Dalslandsrummet
 • Tingshuset
 • Stationshuset, Sunnanå

Lokala uthyrningsregler av kommunens sammanträdesrum

 • Lokalen bokas via e-tjänster.
 • Uthyrning får inte ske till minderåriga. Målsman eller förening måste vara ansvarig.
 • Kommunen ska inte hyra ut till rasistiska och/eller nazistiska organisationer
 • Den som hyr lokal ansvarar för att dörrar låses, fönster stängs, lyset släcks etc. 
 • Den som hyr lokalen ansvarar för att informera deltagarna om gällande brandskyddsregler och var återsamlingsplatsen finns i händelse av brand.
 • Så kallade ”rökmaskiner” eller annat som framkallar rök och som utlöser brandlarmet är ej tillåtet att använda i lokalen. Arrangör som inte respekterar detta förbud får själva betala den utryckningskostnad som ett falsklarm orsakar.
 • Hyrd lokal ska lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Lämnas lokalen inte i samma skick så faktureras kostnaden för ev. städning och skadegörelse till hyrestagaren.
 • Misskötsel av hyresvillkoren gör att hyresrätten kan återkallas.
 • Avbokning av lokal måste göras i god tid (3 vardagar innan), i annat fall debiteras beställaren enligt taxa. Detsamma gäller om ingen avbokning alls sker. Sker sen eller ingen avbokning, debiteras 100 kr/gång i de fall lokalen disponeras utan avgift.
 • Om man inte hämtar ut nyckeln inom 1 timme efter att bokningstiden startat så förfaller bokningen och tas bort.
 • Vid uthyrning av kommunens lokaler gäller Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler som uppbär kommunalt stöd.
 • Nyckel till hyrd lokal utkvitteras vid respektive bokningsställe, mot uppvisande av legitimation.
 • Önskad möblering och antal stolar ska meddelas vid bokning av lokalen.
 • Larmet aktiveras efter kl. 22.00, då ska alla vara ute ur lokalen. Utlöst larm kommer att debiteras.
 • Avgift enligt föreningstaxa kan endast erläggas av förening registrerad hos kommunstyrelsen, se hemsidan.

 

Sidan uppdaterades 4 april 2024