Begravningsombud

Svenska kyrkan och därmed församlingarna i en kommun ansvarar för begravningsverksamheten för alla i en kommun. För att bland annat ha tillsyn över att församlingarna tillgodoser behovet av en värdig begravning även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, har länsstyrelserna på förslag av kommunerna utsett ett antal begravningsombud i landet.

En annan viktig uppgift för begravningsombudet är att kontrollera att församlingarna beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt. Denna avgift tas ut för att täcka församlingens kostnader för begravningsverksamheten. Hur stor begravningsavgift du betalar framgår av skattsedeln.

För Melleruds pastorat har Länsstyrelsen utsett Annika Larsson Lindlöf till begravningsombud.

Gravar
Kontakt

Eva Larsson
Begravningsombud
Adress:
Näckrosgatan 3
464 32 Mellerud

Sidan uppdaterades 16 september 2021