Trafiksäkerhetstips - reflexer

Det är viktigt att vi hjälps åt i trafiken. Genom att bära reflexer syns du som är ute och går eller cyklar bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar.

Reflexer är viktiga att bära på landsvägen så väl som inne i tätbebyggda områden. Gatubelysning är ingen garanti för att andra ska upptäcka dig. Reflexen ökar också möjligheterna för bilisterna att upptäcka dig.

Tänk på att bära reflexen så att den syns från alla håll, att reflexer har en viss hållbarhet och att den mår bra av omsorgsfull hantering.

Läs mer om hur du kollar att du har en fungerande reflex, hur du bär den och på vilket avstånd en bilist kan upptäcka dig med eller utan reflex.

Sidan uppdaterades 27 oktober 2021