Kommunal planering

Detaljplaner
Detaljplaner, översiktsplaner och planarbeten
Fördjupad översiktsplan
Fördjupad översiktsplan har som syfte att fördjupa kunskaperna om, och komma med förslag till hur samhället bör utvecklas, inom ett mindre geografiskt område.
Kommunplan
Strategisk utvecklingsplan.
Områdesplaner
Ingen beskrivning tillgänglig.
Samlad bebyggelse
Ingen beskrivning tillgänglig.
Översiktsplanering
Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och visa huvuddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Klicka på någon av länkarna till vänster om du använder en stor skärm, eller på knappen "Meny" om du använder en liten skärm.

Sidan uppdaterades 7 februari 2023