Allmän information

Sjukdom eller annan frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till något av följande telefonnummer:
073-305 81 93 Barbro Karlsson, 182 40 personalrummet eller 182 39/182 46 fritidshemmen.

Om du är sjuk ska du stanna hemma. Vid magsjuka gäller att du ska ha varit symptomfri i 48 timmar innan du går tillbaks till skolan. Det är särskilt viktigt med tanke på smittrisken för dem med diabetes.

Allergier

På skolan finns det barn med olika sorters allergier. Det är viktigt att vi alla hjälper till och tänker på detta.
Ingen får ta med sig, eller bjuda på saker som innehåller ägg, nötter, mandel eller jordnötter, det finns många livsmedel som innehåller t.ex. nötter, fast man inte tänker på det.

Trafikmiljön

Om du skjutsar ditt barn med bil till fritids, förskolan eller skolan mellan kl. 8 och 16, vill vi att du parkerar bilen på den nya parkeringsplatsen intill modulen vid Nordalsskolan eller vid idrottshuset. Du kan också välja att stanna vid den nya korttidsparkeringen norr om Nordalsskolan.

För att få en säker skolväg för de barn som går/cyklar hoppas vi att du respekterar detta och INTE kör in på skolgården eller bakom Rådaskolan!

Skolvägen

Du som förälder avgör om ditt barn är moget att cykla till/från skolan.
Cykeln ska vara parkerad i cykelstället under skoldagen. Lagen om cykelhjälm för alla under 15 års ålder gäller. Den är också självklar vid eventuella cykelutflykter.

Skadegörelse

Medveten skadegörelse ersätts av den som utfört handlingen.

Värdesaker

Skolan ersätter inte värdesaker, pengar o.s.v. om sådant försvinner under skoltid.

Läroböcker

Läromedel är kostnadsfritt och utgör en stor kostnad i kommunens budget. Vi ber dig därför medverka till att läromedlen hålls i gott skick.
Förstörd eller förlorad lärobok ersätts av eleven!

Policy

Sötsaker och bakverk:
Ibland förekommer det att barn/elever har med sig godis/sötsaker/glass hemifrån till skolan, för att till exempel fira sina födelsedagar. Eftersom vi verkar för en hälsoprofil på Nordalsskolan vill vi också själva välja vilka tillfällen vi bjuder eleverna på fika. Därför vill vi inte att barnen/eleverna har med sig sötsaker hemifrån.

Mobiltelefoner:
Eleverna får ta med sig mobiltelefoner till skolan, men de ska vara avstängda under lektionstid. Eleverna får ringa nödvändiga samtal vid speciella tillfällen efter avtal med läraren. Samma sak gäller på fritids.

Kränkande behandling och mobbning

Vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkande behandling. Om du får kännedom om att detta, trots vårt arbete, förekommer, ber vi dig att kontakta rektor.

Klädsel

Vi förväntar oss att barnen är klädda så att de kan delta i skolans olika aktiviteter både ute och inne.

Ledighet

Elever i grundskolan är skolpliktiga. Vi i skolan kan bevilja ledighet, men vi önskar att du i första hand utnyttjar loven till resor. I de fall du behöver ledigt från skolan, kontakta oss i god tid före ledigheten.

Prov

Skolverket har en viss policy kring de nationella proven. Proven är obligatoriska och ska genomföras på bestämda dagar för årskurs 6 och under en bestämd period i årskurs 3 under vårterminen. De dagarna kommer elever inte att beviljas ledighet. Vill ni  ha mer information kring proven, besök skolverkets hemsida. 

För vårterminen 2021 gäller följande:

Årskurs 3 under vecka 11-20 i följande ämne

  • Svenska och svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Årskurs 6 under vecka 6-17 i följande ämne

  • Svenska och svenska som andraspråk, vecka 6
  • Engelska, vecka 12

Matematik, vecka 17

Anmälan om specialkost

Specialkost E-tjänst

Serviceenhetens e-tjänst anmälan om specialkost är till för dig som är vårdnadshavare till ett barn/elev i förskolan och skolan med behov av specialkost/anpassad kost.
E-tjänsten används för att lämna uppgifter inför skolstart och ska sedan lämnas på nytt i samband med varje nytt läsår eller när något ändras.
Uppgifterna behöver vi för att på bästa sätt ta hand om ditt barn enligt önskemål, utan att utesluta livsmedel i onödan.
Har det inte kommit in någon uppdatering fyra veckor efter terminsstart räknar vi med att barnet/eleven äter normalkost.

Sidan uppdaterades 8 maj 2024