Bolstad Prästgård

Bolstad kyrka är daterad till mitten av 1100-talet. Hur länge det också har funnits en prästgård här är inte känt. Första gången vi med säkerhet vet att det fanns en prästgård i Bolstad är under Kalmarkriget 1611-13, då den brändes ner. Den nedbrända prästgården låg något öster om den nuvarande.

Den nuvarande prästgårdens manbyggnad är från 1825. Den norra flygeln är från 1826, den norra från 1827.

Av ekonomiska skäl beslutade Bolstads pastorat år 2000 att sälja prästgården. I samband med detta bildades föreningen Bolstad Prästgårds vänner. Föreningens syfte är att bevara prästgården och skapa ett kyrkohistoriskt museum.

I prästgården anordnas numera regelbundet utställningar och olika typer av kulturaktiviteter. På sommaren äger aktiviteterna rum i trädgården. I en av flygelbyggnaderna ligger Gunnars Bygdemuseum.

Länk till Bolstad Prästgårds Vänners hemsida.

Bolstad prästgård

Bolstad prästgård ligger vackert belägen i en lummig trädgård.

Skåp med gamla saker

Bolstad Prästgård har dels fasta utställningsföremål, dels kortvarigare utställningar.

Gäster

I samband med evenemang serveras ofta kaffe/te och hembakat kaffebröd.

Sidan uppdaterades 20 september 2021