Kultur- och utbildningsnämnden

Här hittar du kultur- och utbildningsnämndens äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kultur- och utbildningsnämndens kansli, telefon 0530-181 17.

Kallelser

pdf 2022-12-14


pdf Bilaga 2022-12-14 Händelser KUN

pptx Bilaga 2022-12-14 KUF sjukfrånvaro alla områden 2022

pptx Bilaga 2022-12-14 Sjukfrånvaro per förvaltning 2022

pdf Bilaga 2022-12-14 Detaljbudget 2023 KUN

xlsx Bilaga 2022-12-14 Investeringar KUN 2024-2028

pdf Bilaga 2022-12-14 Internkontrollplan 2023

pdf Bilaga 2022-12-14 Förslag till skolskjutsreglemente


pdf 2022-11-16


pdf 2022-10-19


pdf Bilaga 2022-10-19 Förslag taxor och avgifter 2023 KUN

xlsx Bilaga 2022-10-19 Resursfördelning grundskola


pdf 2022-09-21


pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti alla enheter

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nationella mål

pdf Bilaga 2022-09-21 Lässatsning Dalsland för fullföljda studier


pdf 2022-08-24


pptx Bilaga 2022-08-24 Läsa-skriva-räkna 2022

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse årskurs 9

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse gymnasiet

pdf Bilaga 2022-08-24 Ändringar i skolagen trygghet och studiero


pdf 2022-06-22


pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sammanställning

pdf Bilaga 2022-06-22 Bilaga 1 elevenkäten

pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sifferredovisning


pdf 2022-05-25


pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 alla enheter

pptx Bilaga 2022-05-25 Prognos 1

pdf Bilaga 2022-05-25 KUN Budget 2023

pptx Bilaga 2022-05-25 Lärarlönelyftets anslag minskar


pdf 2022-04-20

pdf 2022-04-20 Bilaga, Ung idag 2021

2022-04-20 Bilaga, Gymnasieantagning Mellerud 2022-04-07

pptx 2022-04-20 Bilaga, Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KUN

pptx 2022-04-20 Bilaga, Lärarbehörighet 21 22


pdf 2022-03-23

pptx 2022-03-23 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

docx 2022-03-23 Plan för strategisk kompetensförsörjning HÖK 21


pdf 2022-02-16

pdf 2022-02-16 Intern kontrollplan med sifferanalys

pdf 2022-02-16 Fördelat belopp per kommun

pdf 2022-02-16 Detaljbudget 2022 KUN


pdf 2022-02-15

pdf 2022-02-15 Remissvar naturbruksutbildning

pdf 2022-02-15 Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, enhetsnivå

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, nämndsnivå

pdf 2022-02-15 Bokslut 2021, nationella mål


pdf 2022-01-26

pdf 2022-01-26 Förbättringsområden Efter Målkonferens 2022

xlsx 2022-01-26 KUN Investeringsplan 2023 2027

pdf 2022-01-26 Intern Kontroll Rapport Bokslut (Kultur

pdf 2022-01-26 Läsårstider 22 23 Kalender

pptx 2022-01-26 Biblioteket Enkätundersökning 2021

pdf 2021-12-15

pdf 2021-12-15 Översikt händelser

pptx 2021-12-15 Arbetsmiljöenkät

pdf 2021-12-15 Intern Kontrollplan 2022

pdf 2021-12-15 Jämförelse Elevpeng 22 nämnd bilaga 1

pdf 2021-12-15 Statens skolverks författningssamling 2021 bilaga 2


pdf 2021-11-17


pdf Bilaga 2021-11-17 Elevenkät hösttermin 2021


pdf 2021-10-20


pdf Bilaga 2021-10-20 Uppföljande granskning av samverkan kring barn som riskerar att fara illa rapport

pdf Bilaga 2021-10-20 Förslag taxor och avgifter 2022

pdf Bilaga 2021-10-20 Elev- och barnkullsutveckling


pdf 2021-09-22


pptx Bilaga 2021-09-22 Väpnat våld i skolan

pptx Bilaga 2021-09-22 Prognos 2 delår KUN 2021-09-15

pdf Bilaga 2021 09 22 KUN delårsbokslut 2021 prognos 2 augusti enheter

pdf Bilaga 2021-09-22 KUN delårsbokslut 2021 augusti nämnd

pdf Bilaga 2021-09-22 KUF mål planering aktiviteter 2021


pdf 2021-08-25


pdf Bilaga 2021-08-25 Dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet förslag

pdf Bilaga 2021-08-25 Verksamhetsberättelse 2020-2021

pdf Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse riket Mellerud 2021

pptx Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse Rådaskolan

pptx Bilaga 2021-08-25 Examensstatistik Dahlstiernska 2020-2021


pdf 2021-06-23


pdf Bilaga 2021-06-23 Utvärdering utbildningsskulden


pdf 2021-05-26


pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 nämndsnivå 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 alla enheter 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Budget KUN 2022 2021-04-14


pdf 2021-04-21


pdf 2021-03-24


pdf Bilaga 2021-03-24 Måltidspolicy 2021

pdf Bilaga 2021-03-24 Patientsäkerhetsberättelse 2020

pdf Bilaga 2021-03-24 Revisionsrapport personal- och kompetensförsörjning


pdf 2021-02-24


pdf Bilaga 2021-02-24 Mål och aktiviteter 2021

docx Bilaga 2021-02-24 Bokslut 2020 KUN alla enheter


pdf 2021-01-27

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023