Kultur- och utbildningsnämnden

Här hittar du kultur- och utbildningsnämndens äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kultur- och utbildningsnämndens kansli, telefon 0530-181 17.

Kallelser

pdf 2023-12-20


pdf Bilaga 2023-12-20 Adato statistikrapport

pdf Bilaga 2023-12-20 AML rapport KUN 2023 dec

pptx Bilaga 2023-12-20 KUF månadsvis 2023

pptx Bilaga 2023-12-20 Sjukfrånvaro per förvaltning 2023

pdf Bilaga 2023-12-20 Budgetbok 2024 KUN

pdf Bilaga 2023-12-20 IKE Kostnader 2024

pdf Bilaga 2023-12-20 Internkontrollplan 2024

xlsx Bilaga 2023-12-20 Investeringar KUN 2025-2029


pdf 2023-11-22


pdf Bilaga 2023-11-22 IT- och digitaliseringsplan

pdf Bilaga 2023-11-22 Rutiner för förskola och fritidshem

pptx Bilaga 2023-11-22 Planeringsunderlag för gymnasial utbildning

pdf Bilaga 2023-11-22 Läsårstider 2024 2025


pdf 2023-10-25


pdf Bilaga 2023-10-25 Förslag taxor och avgifter 2024

pptx Bilaga 2023-10-25 Digitala nationella prov

pptx Bilaga 2023-10-25 Statsbidrag för inköp av vissa läromedel


pdf 2023-09-27


docx Bilaga 2023-09-27 Delårsbokslut 2023 Nämnden

docx Bilaga 2023-09-27 Delårsbokslut 2023 KUN Enheterna

docx Bilaga 2023-09-27 Delårsbokslut 2023 KUN nationella mål

pptx Bilaga 2023-09-27 Prognos 2 delårsbokslut KUN

pdf Bilaga 2023-09-27 Förslag skolskjutsreglemente

pdf Bilaga 2023-09-27 Samhällsutveckling i Dalsland och Västsverige 2023 Det goda livet i Dalsland VGR


pdf 2023-08-23


pdf Bilaga 2023-08-23 Förslag skolskjutsreglemente

pdf Bilaga 2023-08-23 Verksamhetsberättelse 2022/2023

pptx Bilaga 2023-08-23 Måluppfyllelse Rådaskolan

pptx Bilaga 2023-08-23 Resultat Dahlstiernska gymnasiet

pptx Bilaga 2023-08-23 Resultat Vuxenskolan


pdf 2023-06-21


pptx Bilaga 2023-06-21 Primärt samverkansavtal gymnasieutbildning

xlsx Bilaga 2023-06-21 Melleruds resursfördelningsmodell

pptx Bilaga 2023-06-21 Arbetsmiljöbokslut 1

pptx Bilaga 2023-06-21 Uppföljning av betyg åk 6

pdf Bilaga 2023-06-21 Läsa, skriva, räkna - garantin 2023


pdf 2023-05-24


pdf Bilaga 2023-05-24 Prognos 1 2023 KUN, förvaltning

pdf Bilaga 2023-05-24 Prognos 1 2023 KUN, alla enheter

pdf Bilaga 2023-05-24, Budget 2024 Tjänstemannabudget med samarbetspartiernas förslag

pdf Bilaga 2023-05 24-Budgetbilaga 2024

pdf Bilaga 2023-05-24 Rutinsammanställning öppen skolskjutstrafik

pptx Bilaga 2023-05-24 Lärarbehörighet 22-23


pdf 2023-04-19


pdf Bilaga 2023-04-19 Styrning och utveckling av utbildning

pdf Bilaga 2023-04-19 Planering och uppföljning av nämndsmål, och fokusområden 2023

pdf Bilaga 2023-04-19 Systematiskt arbetsmiljöarbete


pdf 2023-03-22


pdf Bilaga 2023-03-22 Upptagningsområden I grundskolan

pdf Bilaga 2023-03-22 Remiss - Förslag till Kulturstrategi för Melleruds Kommun 2023 2027

pdf Bilaga 2023-03-22 Årsredovisningar för samtliga skolfonder


pdf 2023-02-16


pdf Bilaga 2023-02-16 Bokslutsdialog Karolinerskolan 2022

pdf Bilaga 2023-02-16 Bokslutsdialog Kroppefjälls förskola 2022

xlsx Bilaga 2023-02-16 Interkommunal ersättning pedagogisk omsorg


pdf 2023-02-15


pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Biblioteket 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Grundsärskola 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Kulturskolan och Kulturbruket 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Dahlstiernska 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Vuxenutbildningen 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Rådaskolan 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Fagerlidsskolan 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Markusgården 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Lunden, Ymer, Telaris och Tallåsen 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Kultur- och Utbildningsförvaltningen

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN alla enheter

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN nämndsnivå

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN nationella mål


pdf 2023-01-25


xlsx Bilaga 2023-01-25 Investeringar KUN 2024-2028

pdf Bilaga 2023-01-25 Kalender 2023/2024

pdf Bilaga 2023-01-25 Intern kontroll rapport 2022

pdf Bilaga 2023-01-25 Ny styrelse Kpd

pdf Bilaga 2023-01-25 Utredning skolorganisationen Mellerud slutrapport

pdf 2022-12-14


pdf Bilaga 2022-12-14 Händelser KUN

pptx Bilaga 2022-12-14 KUF sjukfrånvaro alla områden 2022

pptx Bilaga 2022-12-14 Sjukfrånvaro per förvaltning 2022

pdf Bilaga 2022-12-14 Detaljbudget 2023 KUN

xlsx Bilaga 2022-12-14 Investeringar KUN 2024-2028

pdf Bilaga 2022-12-14 Internkontrollplan 2023

pdf Bilaga 2022-12-14 Förslag till skolskjutsreglemente


pdf 2022-11-16


pdf 2022-10-19


pdf Bilaga 2022-10-19 Förslag taxor och avgifter 2023 KUN

xlsx Bilaga 2022-10-19 Resursfördelning grundskola


pdf 2022-09-21


pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti alla enheter

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nationella mål

pdf Bilaga 2022-09-21 Lässatsning Dalsland för fullföljda studier


pdf 2022-08-24


pptx Bilaga 2022-08-24 Läsa-skriva-räkna 2022

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse årskurs 9

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse gymnasiet

pdf Bilaga 2022-08-24 Ändringar i skolagen trygghet och studiero


pdf 2022-06-22


pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sammanställning

pdf Bilaga 2022-06-22 Bilaga 1 elevenkäten

pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sifferredovisning


pdf 2022-05-25


pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 alla enheter

pptx Bilaga 2022-05-25 Prognos 1

pdf Bilaga 2022-05-25 KUN Budget 2023

pptx Bilaga 2022-05-25 Lärarlönelyftets anslag minskar


pdf 2022-04-20

pdf 2022-04-20 Bilaga, Ung idag 2021

2022-04-20 Bilaga, Gymnasieantagning Mellerud 2022-04-07

pptx 2022-04-20 Bilaga, Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KUN

pptx 2022-04-20 Bilaga, Lärarbehörighet 21 22


pdf 2022-03-23

pptx 2022-03-23 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

docx 2022-03-23 Plan för strategisk kompetensförsörjning HÖK 21


pdf 2022-02-16

pdf 2022-02-16 Intern kontrollplan med sifferanalys

pdf 2022-02-16 Fördelat belopp per kommun

pdf 2022-02-16 Detaljbudget 2022 KUN


pdf 2022-02-15

pdf 2022-02-15 Remissvar naturbruksutbildning

pdf 2022-02-15 Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, enhetsnivå

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, nämndsnivå

pdf 2022-02-15 Bokslut 2021, nationella mål


pdf 2022-01-26

pdf 2022-01-26 Förbättringsområden Efter Målkonferens 2022

xlsx 2022-01-26 KUN Investeringsplan 2023 2027

pdf 2022-01-26 Intern Kontroll Rapport Bokslut (Kultur

pdf 2022-01-26 Läsårstider 22 23 Kalender

pptx 2022-01-26 Biblioteket Enkätundersökning 2021

pdf 2021-12-15

pdf 2021-12-15 Översikt händelser

pptx 2021-12-15 Arbetsmiljöenkät

pdf 2021-12-15 Intern Kontrollplan 2022

pdf 2021-12-15 Jämförelse Elevpeng 22 nämnd bilaga 1

pdf 2021-12-15 Statens skolverks författningssamling 2021 bilaga 2


pdf 2021-11-17


pdf Bilaga 2021-11-17 Elevenkät hösttermin 2021


pdf 2021-10-20


pdf Bilaga 2021-10-20 Uppföljande granskning av samverkan kring barn som riskerar att fara illa rapport

pdf Bilaga 2021-10-20 Förslag taxor och avgifter 2022

pdf Bilaga 2021-10-20 Elev- och barnkullsutveckling


pdf 2021-09-22


pptx Bilaga 2021-09-22 Väpnat våld i skolan

pptx Bilaga 2021-09-22 Prognos 2 delår KUN 2021-09-15

pdf Bilaga 2021 09 22 KUN delårsbokslut 2021 prognos 2 augusti enheter

pdf Bilaga 2021-09-22 KUN delårsbokslut 2021 augusti nämnd

pdf Bilaga 2021-09-22 KUF mål planering aktiviteter 2021


pdf 2021-08-25


pdf Bilaga 2021-08-25 Dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet förslag

pdf Bilaga 2021-08-25 Verksamhetsberättelse 2020-2021

pdf Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse riket Mellerud 2021

pptx Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse Rådaskolan

pptx Bilaga 2021-08-25 Examensstatistik Dahlstiernska 2020-2021


pdf 2021-06-23


pdf Bilaga 2021-06-23 Utvärdering utbildningsskulden


pdf 2021-05-26


pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 nämndsnivå 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 alla enheter 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Budget KUN 2022 2021-04-14


pdf 2021-04-21


pdf 2021-03-24


pdf Bilaga 2021-03-24 Måltidspolicy 2021

pdf Bilaga 2021-03-24 Patientsäkerhetsberättelse 2020

pdf Bilaga 2021-03-24 Revisionsrapport personal- och kompetensförsörjning


pdf 2021-02-24


pdf Bilaga 2021-02-24 Mål och aktiviteter 2021

docx Bilaga 2021-02-24 Bokslut 2020 KUN alla enheter


pdf 2021-01-27

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023