Resa med färdtjänst

Hur beställer jag?
Du beställer din resa i god tid (senast 1 timma före) hos beställningscentralen, 020-91 90 90. Du kan också beställa din resa via Västtrafiks boka resa- app. Om du får förhinder att genomföra en beställd resa måste du också avbeställa den i god tid (senast 1 timma före). Annars kan kommunen komma att fakturera dig för merkostnaden.

Vad betalar jag?
Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen. Principen för egenavgiften är en grundavgift som inkluderar tio kilometers resa, samt en tillkommande kilometeravgift från den elfte kilometern.

Får jag ta med någon annan på resan?
Du har möjlighet att ta med en medresenär på färdtjänstresan men du behöver anmäla detta till beställningscentralen när du bokar din resa. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Om jag behöver hjälp under själva resan?
Om du upplever att du behöver ha hjälp av någon utöver chauffören för att klara av själva resan kan du också ansöka om att få ta med en ledsagare. Ledsagaren följer med på resan utan extra avgift.

Hur långt kan jag resa med färdtjänsten?
Färdtjänstresor får göras inom Västra Götalands län.

Om jag vill åka utanför färdtjänstområdet?
Den som har ett behov av att färdas till en plats utanför Västra Götalands län, kan efter särskild ansökan, få tillstånd att åka riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänstresa görs också hos kommunens färdtjänsthandläggare.

Hur många resor kan jag göra?
För närvarande finns ingen begränsning hur många resor du får göra under tillståndsperioden.

Får jag åka färdtjänst till doktorn?
Färdtjänsten får inte användas för resor till läkare, tandläkare, distriktssköterska eller
till behandling som ordinerats av dessa. Ersättning för sådana resor utgår från Västra Götalandsregionen. Kontakta Sjukreseenheten för mer information, telefon 010-473 21 00.

Samordnade resor
Färdtjänstberättigad är skyldig att i första hand nyttja samordnade färdtjänstresor som anvisas av kommunen eller den som fått kommunens uppdrag. Ledsagare får, efter prövning, följa med utan särskild kostnad. Medresenär får följa med på egen bekostnad.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 10 december 2021