Resa med färdtjänst

Hur beställer jag?
Du beställer din resa i god tid (senast 1 timma före avresa) via Västtrafik

Vad betalar jag?
Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen. Principen för egenavgiften är en grundavgift som inkluderar tio kilometers resa, samt en tillkommande kilometeravgift från den elfte kilometern.

Får jag ta med någon annan på resan?
Du har möjlighet att ta med en medresenär på färdtjänstresan men du behöver anmäla detta till beställningscentralen när du bokar din resa. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Hur långt kan jag resa med färdtjänsten?
Färdtjänstresor får göras inom Västra Götalands län.

Om jag vill åka utanför färdtjänstområdet?
Den som har ett behov av att färdas till en plats utanför Västra Götalands län, kan efter särskild ansökan, få tillstånd att åka riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänstresa görs också hos kommunens färdtjänsthandläggare. Utlandsresor är inte möjligt med färdtjänst.

Hur många resor kan jag göra?
Av ditt färdtjänstbeslut framgår hur många resor du kan göra. Endast i undantagsfall begränsas det antal resor som du får göra.

Färdtjänst är att resa tillsammans
Färdtjänst är till för dig som av olika skäl inte kan resa med ordinarie kollektivtrafik. Därför innebär även färdtjänst att du, så långt som det är möjligt, reser tillsammans med andra resenärer.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 6 september 2023