Att ställa ut i konstrummet

Melleruds bibliotek har ett utställningsrum som kallas Konstrummet. Konstrummet invigdes år 2000. Här kan du gå och se på utställningar, oftast konstutställningar. Vi försöker att ha variation och bredd i vår utställningsverksamhet.

Föredrag och andra kulturarrangemang förekommer. Lokalen kan hyras. För mer information ring 0530-18200.

Se kalender för utställningarna HÄR

Vill du ställa ut i Konstrummet?

Kultur-och utbildningsnämnden erbjuder sig att vara medarrangör om utställningen bedöms ha kvalitet och vara av intresse. 

Du ansöker genom att lämna in en blankett tillsammans med tre representativa arbetsprov samt en meritförteckning.

När biblioteket är medarrangör är lokalen gratis. Melleruds bibliotek tar ingen provision på sålda konstverk. Det är obligatoriskt att tillhandahålla en förteckning på de konstföremål som ställs ut i lokalen. 

PDF-dokument Ansökan om att ställa ut i Konstrummet

Sidan uppdaterades 21 september 2021