Dricksvatten

En hand som håller upp ett glas med vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi tar vårt dricksvatten från tre olika vattenverk, och utför kontinuerligt provtagningar på vattenkvalitén för att uppfylla Livsmedelverkets föreskrifter.

Hårdhetsgrad och pH

Hårdhet är i dricksvattnet summan av halterna kalcium och magnesium. Vattnet betecknas som mjukt upp till en hårdhet av 5°dH (tyska grader).

Surhet

I kommunens ytvattenverk styr vi pH till 8,3 vilket gör att detta värde är konstant över tid.

Hårdhet

Vattnets hårdhetsgrad varierar beroende på var du bor i kommunen:

Mellerud 1,22 °dH

Dals Rostock och Åsensbruk 1,76 °dH

Dalskog 5,96 °dH

 

Sidan uppdaterades 20 januari 2023