Rensa ogräs

Som fastighetsägare ansvarar du för ogräs på gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Illustration över fastighetsansvar med gångbana

När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler. Då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Illustration över fastighetsansvar med motveck
Sidan uppdaterades 22 september 2023