Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnden

Här finns äldre protokoll från socialnämnden.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Är du intresserad av äldre protokoll - kontakta socialförvaltningens kansli, telefon 0530-181 47.

Kallelser

pdf 2021-12-21

pdf 2021-12-21 Bilaga 1 Verksamhetsrapport November

pdf 2021-12-21 Bilaga 2 Ekonomi Rapport Per Nov

pdf 2021-12-21 Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Intern Kontrollplan 2022

pdf 2021-12-21 Bilaga 4 Socialnämndens Delegationsordning

pdf 2021-12-21 Bilaga 5 Tjänsteskrivelse Minimaria

pdf 2021-12-21 Bilaga 6 Strategi För Arbete Mot Våld I Nära Relationer

pdf 2021-12-21 Bilaga 7 Budgetproposition 2022 Mäns Våld Mot Kvinnor Ska Upphöra


pdf 2021-11-23

pdf 2021-11-23 Bilaga 1 Missiv hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 2 Remissversion hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 3 Synpunkter hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 4 Verksamhetsrapport oktober 2021

pdf 2021-11-23 Bilaga 5 Ekonomirapport oktober 2021

pdf 2021-11-23 Bilaga 6 Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri

pdf 2021-11-23 Bilaga 7 Strategi för arbete mot våld i nära relationer


pdf 2021-10-20

pdf 2021-10-20 Bilaga 1 risk- och väsentlighetsanalys

pdf 2021-10-20 Bilaga 2 verksamhetsrapport september 2021

pdf 2021-10-20 Bilaga 3 ekonomirapport per september 2021

pdf 2021-10-20 Bilaga 4 Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända 2022

pdf 2021-10-20 Bilaga 5 Länsstyrelsens preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022

pdf 2021-10-20 Bilaga 6 Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2022


pdf 2021-09-21

pdf 2021-09-21 Bilaga 1 ekonomirapport augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 2 verksamhetsstatistik augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 3 delårsbokslut augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 4 handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen i Mellerud


pdf 2021-08-31

pdf 2021-08-31 Bilaga åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomi i balans inom IFO

pdf 2021-08-31 Bilaga Socialförvaltningens månadsrapport avseende verksamhet juni och juli månad

pdf 2021-08-31 Bilaga redovisning av resultat öppna jämförelser 2021

pdf 2021-08-31 Bilaga kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

pdf 2021-08-31 Bilaga ekonomisk uppföljning per juli 2021

pdf 2021-08-31 Bilaga delegationsordning för Socialnämnden i Melleruds kommun myndighetsutövning och individfrågor


pdf 2021-06-29

pdf 2021-06-29 Bilaga 1 rapport Heltidsresan

pdf 2021-06-29 Bilaga 2 Procapita Lifecare IFO projektplan anslutningsprojekt mall 2.1


pdf 2021-05-18

pdf 2021-05-18 Bilaga 1 prognos 1 2021 Socialförvaltningen

pdf 2021-05-18 Bilaga 2 prognos 1 2021 måluppfyllelse

pdf 2021-05-18 Bilaga 3 verksamhetsstatistik april 2021 version 2

pdf 2021-05-18 Bilaga 4 budget 2022 tjänstemannaförslag

pdf 2021-05-18 Bilaga 5 dokumenthanteringsplan

pdf 2021-05-18 Bilaga 6 riktlinje LSS

pdf 2021-05-18 Bilaga 7 avtal samverkan utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund och avancerad nivå


pdf 2021-04-27

pdf 2021-04-27 Bilaga 1 verksamhetsstatistik mars 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 2 ansökningar föreningsbidrag 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 3 riktlinje LSS 2021-03-17

pdf 2021-04-27 Bilaga 4 måltidspolicy 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 5 handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 slutlig

pdf 2021-04-27 Bilaga 6 handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland slutlig 2


pdf 2021-03-30

pdf 2021-03-30 Bilaga 1 revisionsrapport

pdf 2021-03-30 Bilaga 2 verksamhetsberättelse Alkohol- och tobaksenheten

pdf 2021-03-30 Bilaga 3 överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa

pdf 2021-03-30 Bilaga 4 remissversion riktlinjer för hantering av avliden


pdf 2021-02-16

pdf 2021-02-16 Bilaga 1 bokslut 2020

pdf 2021-02-16 Bilaga 2 intern kontroll rapport 4

pdf 2021-02-16 Bilaga 3 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020


pdf 2021-01-19

Sidan uppdaterades 15 oktober 2021