Socialnämnden

Här finns äldre protokoll från socialnämnden.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Är du intresserad av äldre protokoll - kontakta socialförvaltningens kansli, telefon 0530-181 47.

Kallelser

pdf 2023-12-20

pdf 2023-12-20, Bilaga 1 Mellerud Verksamhetsrapport Nov 23

pdf 2023-12-20, Bilaga 2 Ekonomirapport Per November 2023

pdf 2023-12-20, Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2024

pdf 2023-12-20, Bilaga 4 Taxor Och Avgifter 2024

pdf 2023-12-20, Bilaga 5 Handlingsplan ÖJ 2024 HSV, HT, Korttid

pdf 2023-12-20, Bilaga 6, Handlingsplan ÖJ IFO 2024

pdf 2023-12-20, Bilaga 7. Tjänsteskrivelse Brukarundersökning Funktionshinder Och IFO

pdf 2023-12-20, Bilaga 8, Brukarundersökning 2023 Mellerud

pdf 2023-12-20, Bilaga 9, Brukarundersökning IFO Mellerud 2023

pdf 2023-12-20, Bilaga 10 Strategisk Plan För Äldreomsorgens Utveckling 2024 2030 I Melleruds Kommun (1)


pdf 2023-11-28

pdf 2023-11-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport oktober 2023

pdf 2023-11-28 Bilaga 2 Ekonomirapport per oktober 2023

pdf 2023-11-28 Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen mål för verksamheten 2024

pdf 2023-11-28 Bilaga 4 Internkontrollplan 2024

pdf 2023-11-28 Bilaga 5 Återinrätta USD

pdf 2023-11-28 Bilaga 6 Avsiktsförklaring Digitalisering

pdf 2023-11-28 Bilaga 7 Tjänsteskrivelse Samordare

pdf 2023-11-28 Bilaga 8 Tjänsteskrivelse Syn- och hörselinstruktör


pdf 2023-10-23

pdf 2023-10-23 Bilaga 1 Ekonomirapport Per September 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 2 Samverkansavtal Familjecentraler Och Familjeliknande Verksamheter I Västra Götaland

pdf 2023-10-23 Bilaga 3 Tjänsteanteckning Risk Och Väsentlighetsanalys 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 4 Verksamhetsrapport September 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 5 Föreskrifter Om Ändring I Läkemedelsverkets Föreskrifter HSLF FS 2021.75

pdf 2023-10-23 Bilaga 6 Förslag Taxor Och Avgifter 2024


pdf 2023-09-25

pdf 2023-09-25 Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 2 Ekonomirapport per augusti 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 3 Delårsbokslut 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 4 Internkontroll

pdf 2023-09-25 Bilaga 5 Riktlinje för avgiftshandläggning

pdf 2023-09-25 Bilaga 6 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS


pdf 2023-08-22

pdf 2023-08-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport juni och juli 2023

pdf 2023-08-22 Bilaga 2 Ekonomirapport per juli 2023


pdf 2023-06-27

pdf 2023-06-27 Bilaga 1 Verksamhetsrapport maj 2023

pdf 2023-06-27 Bilaga 2 Ekonomirapport per maj 2023

pdf 2023-06-27 Bilaga 3 Socialnämndens program för digitalisering

pdf 2023-06-27 Bilaga 4 Socialnämndens plan för digitalisering 2023 - 2024

pdf 2023-06-27 Bilaga 5 Socialnämndens dokumenthanteringsplan

pdf 2023-06-27 Bilaga 6 Riktlinje för biståndshandläggning inom vård och omsorg

pdf 2023-06-27 Bilaga 7 Riktlinje för myndighetsutövning socialpsykiatri


pdf 2023-06-01


pdf 2023-05-22

pdf 2023-05-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport april 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 2 Ekonomirapport per april 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 4 Interkontrollplan prognos 1 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 6 Riktlinjer för handläggning av missbruks- och beroendevård

pdf 2023-05-22 Bilaga 7 Riktlinje för handläggning av dödsbo


pdf 2023-04-25

pdf 2023-04-25 Bilaga 1 Verksamhetsrapport för Mars 2023

pdf 2023-04-25 Bilaga 2 Ekonomirapport per Mars 2023

pdf 2023-04-25 Bilaga 3 Socialnämndens delegationsordning

pdf 2023-04-25 Bilaga 4 Socialnämndens handlingsplan för lokalförsörjning 2023 - 2027

pdf 2023-04-25 Bilaga 5 Granskning av framtidens äldreomsorg

pdf 2023-04-25 Bilaga 6 inriktningsdokument vårdsamverkan fyrbodal 2023 - 2026


pdf 2023-03-28

pdf 2023-03-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport januari och februari 2023

pdf 2023-03-28 Bilaga 2 Ekonomirapport per februari 2023

pdf 2023-03-28 Bilaga 3 Socialnämndens handlingsplan för lokalförsörjning 2023 - 2027

pdf 2023-03-28 Bilaga 4 Yttrande avseende IVOs granskning

pdf 2023-03-28 Bilaga 5 Beslut IVO 2023-02-15


pdf 2023-02-20

pdf 2023-02-20 Bilaga 1 Ekonomirapport Januari 2023

pdf 2023-02-20 Bilaga 2 Verksamhetsrapport December 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 3 Bokslut 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 4 Internkontrollplan 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 5 Kvalitets Och Patientsäkerhetsberättelse 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 6 Riktlinjer För Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis Och Fritid (SSPF)

pdf 2023-02-20 Bilaga 7 Kartläggning Av Socialförvaltningens Digitaliseringsarbete


pdf 2023-01-09

pdf 2023-01-09 Bilaga 1 ekonomirapport december 2022

pdf 2023-01-09 Bilaga 3 tjänsteanteckning vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

pdf 2023-01-09 Bilaga 4 tjänsteanteckning vad tycker de äldre om äldreomsorgen hemvård 2022

pdf 2022-12-20

pdf 2022-12-20 Bilaga 1 Verksamhetsrapport november 2022

pdf 2022-12-20 Bilaga 2 Ekonomirapport november 2022


pdf 2022-11-22 Bilaga 3 Internkontrollplan 2023


pdf 2022-12-20 Bilaga 4 Rutin informationshantering för förtroendevalda i Socialnämnden


pdf 2022-11-22

pdf 2022-11-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport oktober 2022

pdf 2022-11-22 Bilaga 2 Ekonomirapport oktober 2022

pdf 2022-11-22 Bilaga 3 Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

pdf 2022-11-22 Bilaga 4 Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

pdf 2022-11-22 Bilaga 5 Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning Socialförvaltningen

pdf 2022-11-22 Bilaga 6 Samverkansavtal familjecentraler remissversion


pdf 2022-10-18

pdf 2022-10-18 Bilaga 1 Verksamhetsrapport september 2022

pdf 2022-10-18 Bilaga 2 Ekonomirapport september 2022

pdf 2022-10-18 Bilaga 3 Förslag taxor och avgifter 2023

pdf 2022-10-18 Bilaga 4 Socialnämndens delegationsordning

pdf 2022-10-18 Bilaga 5 Riktlinje omkostnadsersättningar och arvoden


pdf 2022-09-19

pdf 2022-09-19 Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 2 Ekonomirapport augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 4 Internkontroll augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 5 Riktlinje för informationshantering

pdf 2022-09-19 Bilaga 6 Socialnämndens dokumenthanteringsplan

pdf 2022-09-19 Bilaga 7 informationsbrev förslag till kommuntal 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 8 Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 9 Migrationsverkets redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 10 informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 11 preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 12 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn

pdf 2022-09-19 Bilaga 13 tillsynsplan 2021 reviderad augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 14 riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror mfl


pdf 2022-08-30

pdf 2022-08-30 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Juni-Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 2 Ekonomirapport Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 3 Sammanställning vakanta tjänster per Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 4 AJ Josefssonssjukvårdsfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 5 Birger Alfredssons minnesfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 6 Ture och Alida Jarls minnesfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 7 Förslag Handlingsplan psykisk hälsa i VGR 2018-2024

pdf 2022-08-30 Bilaga 8 Fördelning av länsgemensamma medel UMO

pdf 2022-08-30 Bilaga 9 Inriktningsdokument UMO 2018-2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 10 Samverkansavtal digitala hjälpmedel

pdf 2022-08-30 Bilaga 11 Plankarta resecentrum

pdf 2022-08-30 Bilga 12 Planbeskrivning resecentrum


pdf 2022-06-28

pdf 2022-06-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Maj 2022

pdf 2022-06-28 Bilaga 2 Ekonomirapport Maj 2022

pdf 2022-06-28 Bilaga 3 Riktlinje För En Hållbar Bemanning Med Heltid Som Norm

pdf 2022-06-28 Bilaga 4 Samverkansavtal Avseende Ungdomsmotagning I Melleruds Kommun

pdf 2022-06-28 Bilaga 5 Riktlinje För Budget Och Skuldrådgivning

pdf 2022-06-28 Bilaga 6 Riktlinje För Handläggning Av Dödsbo

pdf 2022-06-28 Bilaga 7 Lokal Föreskrift Avseende Socialnämndens Föreningsbidrag


pdf 2022-05-23

pdf 2022-05-23 Bilaga 1 Verksamhetsrapport April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 2 Ekonomirapport April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 3 Prognos 1, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 4 Uppföljning Av Socialnämndens Mål För Verksamheten, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 5 Uppföljning Av Internkontroll, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 6 Riktlinje För En Hållbar Bemanning Med Heltid Som Norm


pdf 2022-04-26

pdf 2022-04-26 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Mars 2022

pdf 2022-04-26 Bilaga 2 Ekonomirapport Mars 2022

pdf 2022-04-26 Bilaga 3 Ansökningar Föreningsbidrag 2022


pdf 2022-03-29

pdf 2022-03-29 Bilaga 1 Verksamhetsrapport februari 2022

pdf 2022-03-29 Bilaga 2 Ekonomirapport februari 2022

pdf 2022-03-29 Bilaga 3 Internkontrollplan 2021

pdf 2022-03-29 Bilaga 4 Riktlinje för sociala kontrakt

pdf 2022-03-29 Bilaga 5 Revisionsrapport ledning, styrning och uppföljning individ- och familjeomsorgen

pdf 2022-03-29 Bilaga 6 Tjänsteskrivelse gällande det förebyggande arbetet

pdf 2022-03-29 Bilaga 7 Riktlinje för en hållbar bemanning med heltid som norm


pdf 2022-02-15

pdf 2022-02-15 Bilaga 1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

pdf 2022-02-15 Bilaga 2 Bokslut 2021

pdf 2022-02-15 Bilaga 3 Verksamhetsrapport januari 2022

pdf 2022-02-15 Bilaga 4 Ekonomirapport januari 2022


pdf 2022-01-18

pdf 2022-01-18 Bilaga 1 Verksamhetsrapport december 2021

pdf 2022-01-18 Bilaga 2 Ekonomirapport december 2021

pdf 2022-01-18 Bilaga 3 Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

pdf 2022-01-18 Bilaga 4 Riktlinje serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror m.fl

pdf 2021-12-21

pdf 2021-12-21 Bilaga 1 Verksamhetsrapport November

pdf 2021-12-21 Bilaga 2 Ekonomi Rapport Per Nov

pdf 2021-12-21 Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Intern Kontrollplan 2022

pdf 2021-12-21 Bilaga 4 Socialnämndens Delegationsordning

pdf 2021-12-21 Bilaga 5 Tjänsteskrivelse Minimaria

pdf 2021-12-21 Bilaga 6 Strategi För Arbete Mot Våld I Nära Relationer

pdf 2021-12-21 Bilaga 7 Budgetproposition 2022 Mäns Våld Mot Kvinnor Ska Upphöra


pdf 2021-11-23

pdf 2021-11-23 Bilaga 1 Missiv hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 2 Remissversion hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 3 Synpunkter hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

pdf 2021-11-23 Bilaga 4 Verksamhetsrapport oktober 2021

pdf 2021-11-23 Bilaga 5 Ekonomirapport oktober 2021

pdf 2021-11-23 Bilaga 6 Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri

pdf 2021-11-23 Bilaga 7 Strategi för arbete mot våld i nära relationer


pdf 2021-10-20

pdf 2021-10-20 Bilaga 1 risk- och väsentlighetsanalys

pdf 2021-10-20 Bilaga 2 verksamhetsrapport september 2021

pdf 2021-10-20 Bilaga 3 ekonomirapport per september 2021

pdf 2021-10-20 Bilaga 4 Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända 2022

pdf 2021-10-20 Bilaga 5 Länsstyrelsens preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022

pdf 2021-10-20 Bilaga 6 Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2022


pdf 2021-09-21

pdf 2021-09-21 Bilaga 1 ekonomirapport augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 2 verksamhetsstatistik augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 3 delårsbokslut augusti 2021

pdf 2021-09-21 Bilaga 4 handlingsplan för stärkt kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen i Mellerud


pdf 2021-08-31

pdf 2021-08-31 Bilaga åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomi i balans inom IFO

pdf 2021-08-31 Bilaga Socialförvaltningens månadsrapport avseende verksamhet juni och juli månad

pdf 2021-08-31 Bilaga redovisning av resultat öppna jämförelser 2021

pdf 2021-08-31 Bilaga kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

pdf 2021-08-31 Bilaga ekonomisk uppföljning per juli 2021

pdf 2021-08-31 Bilaga delegationsordning för Socialnämnden i Melleruds kommun myndighetsutövning och individfrågor


pdf 2021-06-29

pdf 2021-06-29 Bilaga 1 rapport Heltidsresan

pdf 2021-06-29 Bilaga 2 Procapita Lifecare IFO projektplan anslutningsprojekt mall 2.1


pdf 2021-05-18

pdf 2021-05-18 Bilaga 1 prognos 1 2021 Socialförvaltningen

pdf 2021-05-18 Bilaga 2 prognos 1 2021 måluppfyllelse

pdf 2021-05-18 Bilaga 3 verksamhetsstatistik april 2021 version 2

pdf 2021-05-18 Bilaga 4 budget 2022 tjänstemannaförslag

pdf 2021-05-18 Bilaga 5 dokumenthanteringsplan

pdf 2021-05-18 Bilaga 6 riktlinje LSS

pdf 2021-05-18 Bilaga 7 avtal samverkan utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund och avancerad nivå


pdf 2021-04-27

pdf 2021-04-27 Bilaga 1 verksamhetsstatistik mars 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 2 ansökningar föreningsbidrag 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 3 riktlinje LSS 2021-03-17

pdf 2021-04-27 Bilaga 4 måltidspolicy 2021

pdf 2021-04-27 Bilaga 5 handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 slutlig

pdf 2021-04-27 Bilaga 6 handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland slutlig 2


pdf 2021-03-30

pdf 2021-03-30 Bilaga 1 revisionsrapport

pdf 2021-03-30 Bilaga 2 verksamhetsberättelse Alkohol- och tobaksenheten

pdf 2021-03-30 Bilaga 3 överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa

pdf 2021-03-30 Bilaga 4 remissversion riktlinjer för hantering av avliden


pdf 2021-02-16

pdf 2021-02-16 Bilaga 1 bokslut 2020

pdf 2021-02-16 Bilaga 2 intern kontroll rapport 4

pdf 2021-02-16 Bilaga 3 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020


pdf 2021-01-19

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023