Kommunala ungdomsrådet

Det kommunala ungdomsrådet består av ungdomar mellan 13-20 år. Det grundades 2011 i samband med att ungdomshuset Stinsen öppnade i det gamla stationshotellet. Ungdomsrådet har därför stark koppling dit.  


Styrelsen består av 7 medlemmar och har regelbundna möten i kommunen där de behandlar frågor för att ge ungdomar i kommunen en röst i olika kommunala frågor. Utöver rådets månatliga träffar har de även möte med Miljö- och hälsorådet fyra gånger per år, eftersom det är rådet som Ungdomsrådet är underorgan till. Man kan se här (https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/demokrati-och-politik/politisk-organisation/) var Ungdomsrådet finns i den politiska organisationen.  


Årsmöte sker under hösten varje år, där alla poster byts ut förutom ordförandeposten som är tvåårig och därför bara förnyas på årsmöten jämna år. Är man intresserad av att engagera sig i ungdomsrådet kan man höra av sig till ungdomsradet@mellerud.se eller till Glenn Nordling.  

Ungdomsrådet sitter också med som representanter i Kulturbruket på Dals styrelse.

Mer information finns på deras hemsida (mellerudsungdomsrad.se).

Sidan uppdaterades 21 september 2022