Projekt Gränsgångare

Projekt Gränsgångare är ett ESF projekt som riktar sig till dig som står långt från arbetsmarknaden och är intresserad av stöd från rehabvägledare med målet att du ska börja arbeta eller studera. Projekt Gränsgångare vill erbjuda dig möjlighet att få stöd och hjälp i kontakt med myndigheter, vägleda dig i olika processer och även erbjuda personligt stöd. Vi jobbar tillsammans med hur du kan hantera din hälsa, hur du kan söka arbete, erbjuder dig arbetsförmågebedömning och samordning av olika insatser.

Projekt Gränsgångare genomförs i samarbete med Europeiska Socialfonden, Samordningsförbunden Väst, Kust och Älv, samt Finsam Göteborg.

Bild projekt Gränsgångare
Kontakt

Cajsa Lindberg
Arbetskonsulent
E-post: cajsa.lindberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 97

Europeiska Unionen flagga
Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Göteborg
Samordningsförbundet Väst
Sidan uppdaterades 2 maj 2024