Läslyftet för förskolan 2020/2021

Melleruds kommun har ansökt och fått beviljat pengar från Skolverket för att delta i projektet Läslyftet för förskolan. Det innebär att vi på förskolorna kommer få utbildade handledare via Karlstads universitet som kommer leda det kollegiala lärandet på förskolorna kring läsning. Kommunens förskolor kommer att arbeta med att utveckla läsmiljöerna för barnen på förskolan. Pedagogerna kommer fördjupa sig kring hur man kan samtal kring texter och bilder med barnen. Hur läser man högt för att fånga barnen intresse? Projektet kommer att hålla på under hela läsåret 2020/2021. 

Dokument
Sidan uppdaterades 16 september 2021