Adresser

Alla byggnader eller byggnadsdelar som används som bostad ska ha en unik, egen adress. Det gäller både byggnad för fritidsboende och permanentboende. Adressen är kopplad till byggnadens läge.

Det är Plan- och byggenheten i Melleruds kommun som ajourhåller adressregistret, som sker direkt mot Lantmäteriet.

Om du har några frågor angående adresser eller namnsättning av gator tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 26 januari 2022