Borgerlig vigsel

Melleruds kommunkansli administrerar borgerliga vigslar och ni bokar vigseln direkt med någon av våra vigselförrättare.

Kommunens vigselförrättare, som är förordnade av Länsstyrelsen, är Kerstin Nordström och Harald Ericson.

Hur gör man när man vill gifta sig borgerligt?

Hindersprövning

Innan du kan ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning.

Ansökan om hindersprövningen kan också beställas på skatteverket på telefon 0771-567 567 eller laddas ner på Skatteverket – Ansökan om hindersprövning .

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras - Skatteverket – Information om hindersprövning 

Eventuell namnändring

Namnändring ska göras på särskild blankett - Skatteverket – Anmälan om efternamn 

Blanketter skickas till skatteverket

Ifylld hindersprövning och eventuell namnändring ska skickas till Skatteverket. Adressen finns angiven på blanketterna.

Intygen skickas hem

När hindersprövningen godkänts av Skatteverket skickas ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel” hem till paret. Observera att dessa intyg är giltiga i fyra månader!

Inlämning av intygen

De båda intygen (Intyg om hindersprövning och Intyg om vigsel) som skickats från skatteverket till paret, ska lämnas till vigselförrättaren. Intygen är underlag till protokoll samt vigselbevis och måste vara i original.

Ceremoni

Borgerliga vigslar äger i första hand rum i Tingshuset i Mellerud och är gratis. Vigsel som önskas på annan plats, en så kallad privat vigsel, sker efter överenskommelse med vigselförrättaren. Om vigseln sker utanför kommunen tillkommer ersättning för ökad reskostnad till vigselförrättare.

Ceremonin tar cirka fem minuter och förrättas enligt ett särskilt formulär. Beträffande övriga detaljer som ring, blommor och klädsel, så bestämmer brudparet detta själva.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Skattemyndigheten underrättas om vigseln.

Du måste kunna visa giltig legitimation, såsom körkort, pass eller ID-kort vid ceremonin.

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. I första hand skaffar brudparet vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen vid vigselakten. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Om brudparet inte kan skaffa egna vittnen kan kommunen i enstaka fall ordna vittnen om vigseln är i Tingshuset på kontorstid.

Tolk

Ceremonin sker på svenska. Om någon av parterna inte förstår eller talar svenska ska tolk användas. Partner eller annan deltagare får inte tolka.

Borgerliga vigselförrättare

Kerstin Nordström
E-post: nordman@telia.com
Mobiltelefon: 070-287 62 02

Harald Ericson
E-post: he@abnef.com
Mobiltelefon: 070-598 27 07

Cecilia Tisell
E-post: tisell.m.c@gmail.com

Bokning av vigsel sker direkt hos
respektive vigselförrättare.

Vid frågor - kontakta:

Kommunkansliet
E-post: kommunen@mellerud.se
Telefon: 0530-181 04
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Länkar
Sidan uppdaterades 31 maj 2022