Arkiv

Nedan listas arkivet av äldre händelser och nyheter inom Vatten & Avlopp.

Arkiverade nyheter

Vita Sannar (1)

Melleruds kommun planerar att uppdatera vattenskyddsområdet för Vita Sannars ytvattentäkt, vilken förser Melleruds tätort med dricksvatten.

Publicerad 29 januari 2024

Karta

Vattenledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka hos berörda abonnenter. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 september 2023

Bergsliden

Måndag 25 mars och eventuellt tisdag 26 mars kommer Bergsliden i Dals Rostock att vara avstängd på grund av utbyte VA-ledning. Boende på Bergsliden hänvisas via Bringsrovägen. Ansvarig entreprenör är Melleruds kommun. Post och renhållning är informerade.

Publicerad 22 mars 2024

Publicerad 18 december 2023

Långgatan

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra ledningsförnyelse på del av Långgatan.

Publicerad 6 november 2023

NA Kungsgatan

Avstängt vattnet på måndag 23 oktober, kl.9.30 – 12.00. På grund av omkoppling av ny vattenledning i samband med pågående VA-arbete. Fastigheter som berörs är de inringade. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 oktober 2023

Bevattning

Melleruds kommun har från och med den 1 augusti 2023 beslutat om att häva bevattningsförbudet enligt tidigare beslut från 12 juli 2023. Detta beslut gäller tills vidare.

Publicerad 1 augusti 2023

Publicerad 7 juni 2023

Allegatan

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av vattenledningar på Allégatan i Mellerud, arbetet beräknas att starta 15 maj och pågå i cirka 4 veckor.

Publicerad 5 maj 2023
Sidan uppdaterades 20 januari 2023