Arkiv

Nedan listas arkivet av äldre händelser och nyheter inom Vatten & Avlopp.

Arkiverade nyheter

Karta

Vattenledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka hos berörda abonnenter. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 september 2023

NA Kungsgatan

Avstängt vattnet på måndag 23 oktober, kl.9.30 – 12.00. På grund av omkoppling av ny vattenledning i samband med pågående VA-arbete. Fastigheter som berörs är de inringade. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 oktober 2023

Bevattning

Melleruds kommun har från och med den 1 augusti 2023 beslutat om att häva bevattningsförbudet enligt tidigare beslut från 12 juli 2023. Detta beslut gäller tills vidare.

Publicerad 1 augusti 2023

Publicerad 7 juni 2023

Allegatan

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av vattenledningar på Allégatan i Mellerud, arbetet beräknas att starta 15 maj och pågå i cirka 4 veckor.

Publicerad 5 maj 2023
Sidan uppdaterades 20 januari 2023