Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd gällande förslag till vattenskyddsområde Vita Sannar

Melleruds kommun planerar att uppdatera vattenskyddsområdet för Vita Sannars
ytvattentäkt, vilken förser Melleruds tätort med dricksvatten.

Vita Sannar (1)

Ett förslag med tre skyddszoner har utarbetats i samarbete med AFRY som berör Vänerkusten och
Melleruds tätort med omnejd för att säkerställa långsiktig dricksvattenförsörjning.

Ni uppmanas ge synpunkter, och det slutliga beslutet tas av Länsstyrelsen
efter offentlig kungörelse.

Mer information finns att läsa på Melleruds kommuns hemsida:
Samråd gällande förslag till vattenskyddsområde Vita Sannar - Melleruds kommun

Samrådshandlingar finns även tillgängliga på Medborgarkontoret.
Samrådet pågår fram till och med 23 februari 2024.

Publicerad 29 januari 2024