Övriga

Anonyma Alkoholister (AA)
Kontakttelefon: 076-264 80 56 
Fördjupad information: aa.se
E-post: aa.mellerud@gmail.com
AA Mellerud träffas på tisdagar kl. 19:30-20:30 i källarvåningen i Kyrkans Hus, Kapellgatan 6.

Bostadsrättsförening Mellerud (HSB)
Kontaktperson: Inge Johansson, Ordförande
Tel: 073-985 88 25
E-post: inge57johansson@gmail.com
Kassör: Camilla Eriksson
Mobil: 073-579 04 61 

Brf Ängenäs
Kontaktperson: Anna Claesson 
Ordförande: Jim Francke- Nygren 
E-post: brf.mellerud@gmail.com

Dalnet Ek. för.
Kontaktperson: Mikael Harling
Tel: 070-109 44 44 
E-post: mikaelharling@hotmail.com

Dalslands Lottakår
Kontaktperson: Ingrid Flood
Tel: 0521-313 73
E-post: ingridflood@hotmail.com
Ordförande: Ingrid Flood
Mobil: 070-542 13 01

Guttviks Vägsamfällighet
Kontaktperson: Anette Levin
Tel: 070-297 81 58
E-post: anette.levin@hotmail.com

Föreningsarkivet i Mellerud
Kontaktperson: Annika Persson
Tel: 0530-181 10
E-post: a.persson@mellerud.se

Föreningshusalliansen
Kontaktperson: Sonja Sandberg
Tel: 070-640 21 06
E-post: sonja.sandberg@telia.com

Melleruds Fotoklubb
Kontaktperson: Rolf Linder
Tel: 0530-126 47, arb: info@mellerudsfk.se

Melleruds Rotaryklubb
Kontaktperson: Inga Andersson
Tel: 070-414 54 68
e-post: inga.andersson@hotmail.com

Lärarförbundet Mellerud
Kontaktperson: Annika Larsson
Tel: 070-268 28 87
e-post: annika.larsson@mellerud.se

Tangent Ladies 146 Mellerud
Kontaktperson: Karin Hilmér
Tel: 070-605 73 72
e-post: karinhilmer22@gmail.com

Support Group Mellerud
Kontaktperson, Ördförande: Hadi Almaani
Mobil: 073-479 82 10
E-post: hadi@economycodes.com 
Kassör: Suha Abualfer 
Mobil: 076-431 12 48

Sidan uppdaterades 11 april 2024