Borekulle

Bänk vid Borekulle

Borekulle som fornborgen kallas är belägen på ett högt strategiskt bergskrön med vid utsikt över omkringliggande marker. Fornborgen begränsas av branta stup i norr, söder och öster. I de mindre branta partierna i nordväster och väster har skyddande stenmurar anlagts. Dessa är nu raserade och tämligen oansenliga men har förmodligen vid borgens anläggande varit kallmurade med en eventuell påbyggnad av trä.

Som flertalet andra fornborgar har troligen även Borekulle använts som tillflyktsplats under orostider. De flesta forn-borgarna anlades under den yngre järnåldern (500–1050 e.Kr.).

Till Borekulle är även en folklig tradition knuten som talar om en underjordisk gång mellan Borekulle och Jättaberget i Dalskogs socken. I denna gång möttes två jättar som på grund av gångens smalhet inte kunde komma förbi varandra. Enligt traditionen upphör slagsmålet dem emellan först sedan en människa kommit ner till den underjordiska gången och kastat ett hårstrå mellan dem.

 

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Melleruds kommun, Örs socken.
Fornlämning L1963:5192 /RAÄ-nummer: Ör 29:1

Sidan uppdaterades 21 oktober 2021