Medarbetare och chefskap

Här nedan hittar du strategier och program med mera för kommunal verksamhet.

pdf Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun

pdf Attestreglemente för Melleruds kommun

pdf Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter

pdf Brandskyddspolicy

pdf Chefs- och ledningspolicy

pdf Etiska regler för anställda i förvaltningar och bolag

pdf Kommunala sommarjobb, riktlinjer

pdf Kommundirektörsinstruktion

pdf Kontokort, anvisningar för hantering

pdf Likabehandlingsplan för Melleruds kommun

pdf Lönepolicy för Melleruds kommun

pdf Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF KL) fr.o.m. 2023-01-01

pdf Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF KL) t.o.m. 2022-12-31

pdf Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

pdf Plan för fler heltider i Melleruds kommun

pdf Plan för strategisk kompetensförsörjning Kultur- och utbildning Mellerud

pdf Policy avseende kränkande särbehandling

pdf Policy bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner

pdf Policy för alkohol och droger för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt förtroendevalda, helägda kommunala bolag och studerande

pdf Rehabiliteringspolicy

pdf Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun

pdf Riktlinje för rökfri arbetstid 2023

pdf Riktlinje för strategisk kompetensförsörjning

pdf Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm

pdf Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun

pdf Rutin regler för förteckning av inventarier, fordon, maskiner etc. samt regler vid försäljning

pdf Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024

pdf Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun

pdf Säkerhetspolicy

pdf Säkerhetspolicy bilaga

pdf Tillgänglighetspolicy

pdf Riktlinje För Styrande Dokument i Melleruds Kommun (1)

Sidan uppdaterades 23 augusti 2023