Bygglov, plan- och fastighetsfrågor

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus.

Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden senast: Byggnadsnämndens möte:
  24 januari
31 januari 21 februari
29 februari 20 mars
31 mars 17 april
30 april 22 maj
31 maj 19 juni
11 augusti 28 augusti
31 augusti 25 september
27 september 23 oktober
31 oktober 20 november
30 november 18 december

För att se byggnadsnämndens kallelser, klicka här eller protokoll, klicka här.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Telefontider:

Handläggare
Måndag och torsdag - 13.00–16.00
Tisdag, onsdag och fredag - 9.00–12.00

Plan- och byggenhetens telefon
Måndag till fredag - 9.00–12.00, 13.00-15.00

Sidan uppdaterades 26 mars 2024