Förvaring av brandfarliga ämnen i hemmet

Med anledning av det rådande läget i vår omvärld väljer många att öka sin hemberedskap. Bland annat har försäljningen av kärl till bensin och diesel ökat, liksom gasol och andra brandfarliga varor.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ser en ökad kris- och hemberedskap som något positivt och vill samtidigt påminna om att det finns regler kring brandfarliga vätskor och gaser i ditt hem eller fritidsboende som du måste ha koll på.

Läs mer på räddningstjänstens hemsida

Brandfarliga ämnen i hemmet vid stärkt hemberedskap - NÄRF (brand112.se)

Brandfarliga ämnen, förvaring - NÄRF (brand112.se)

Sidan uppdaterades 24 mars 2022