Äppelhyllan

Äppelhyllan

Barn läser på olika sätt och har olika behov, därför har biblioteket en Äppelhylla. I Äppelhyllan hittar du böcker för barn med funktionsnedsättning, men även böcker för dem som behöver stöd i sin språkinlärning. Här kan man hitta böcker som man kan lyssna på, känna på eller böcker med ett lättare språk. Här finns böcker med punktskrift och teckenspråk. Det finns även lådor med böcker och spel som är avsedda för språkträning. Information kring barn läsning med mera finns också att hitta här.

På Äppelhyllan hittar du även Språktåget. Språktåget handlar helt enkelt om att små barns språkutveckling kan ses som en tågresa, där vissa barn behöver stanna vid  några stationer lite längre än andra. Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och logopeder och har samlat material som stimulerar små barns språkutveckling. Logopeder och barnhälsovård kan ge recept på olika böcker som finns på Språktågets hylla.

På Äppelhyllan hittar du även vår "Föräldrahylla" där vi har samlat litteratur som rör små barn och deras utveckling, till exempel böcker om sömn, mat, utvecklingsfaser, språkutveckling med mera. 

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning, kan barnet via biblioteket få kostnadsfri tillgång till Legimus. Legimus är ett digitalt bibliotek som tillhandahåller talböcker, e-text och punktskriftsböcker. Om ditt barn går i skolan kan det få Legimus via skolbiblioteket. Kontakta oss så berättar vi mer!

Fråga gärna oss i personalen om du undrar över något!

Kontakta oss

Melleruds bibliotek
E-post: biblioteket@mellerud.se
Telefon: 0530-182 00
Adress:
Södra Kungsgatan 7
464 31 Mellerud

Postadress:
Box 84
464 22 Mellerud

Äppelhyllan
Språktåget
Legimus
Snysen
Sidan uppdaterades 4 juli 2023