Viktigt meddelande till allmänheten

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA är ett varningssystem som kan användas vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet består dels av en ljudsignal som sänds utomhus, dels av informationsmeddelande (i radio och tv).

 

Signalen Viktigt meddelande och Faran över

När en fara hotar, i både fred och krig, kan allmänheten varnas med hjälp av utomhussignalen "Viktigt meddelande". Signalen kan utlösas över Melleruds och Åsensbruks tätorter. Exempelvis kan signalen användas vid brand med farlig eller kraftig rökutveckling. Varningssignalen hörs i sju sekunder. Sedan följer 14 sekunders tystnad. Därefter hörs signalen igen.

När faran är över hörs en längre signal på 30 sekunder. Denna signalen kallas ”Faran över”.

 

När du hör signalen bör du

  • Gå inomhus!
  • Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  • Lyssna på radio eller se på TV (Sveriges Radio och Sveriges Television).

Om du laddar ner appen Krisinformation från MSB till din Smartphone kan du ta emot VMA-meddelande som push-notiser. Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område.

 

Test av VMA-signalen

Viktigt meddelandesignalen, följd av signalen "Faran över", testas första helgfria måndagen kl. 15.00 i kvartalets sista månad: mars, juni, september och december. I samband med testet kan information även komma via Sveriges Radio (P4 Väst), Television och Text-tv.

 

Läs mer om Viktigt meddelande hos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger utomhusvarningssystemet. Här kan du även lyssna på hur signalerna Viktigt meddelande och Faran över låter

SOS Alarm AB som är en del i VMA-systemet och som ansvarar för det nationella informationsnumret 113 13

Sveriges Radio som förmedlar VMA-meddelanden

Sidan uppdaterades 20 december 2021