Det goda livet i Dalsland

Bilden visar texten "Det goda livet i Dalsland" bredvid en röd tjur som symboliserar Dalsland

Under 2021 – 2025 genomförs ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

En plan är framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delar:

  • A) Fördjupade satsningar inom fyra tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • B) Testarena Dalsland: Attraktivitet, kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Decentralisering av jobb från region och stat, Folkhälsa, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • C) Prioritera satsningar i ordinarie utvecklingsarbete: Förstärka det löpande utvecklingsarbetet inom en mängd områden.

Det goda livet i Dalsland -Fyrbodals kommunalförbund

Kontakt

Thomas Forslin
Processledare "Det goda livet i Dalsland", Fyrbodals kommunalförbund
E-post: thomas.forslin@fyrbodal.se
Telefon: 0522-440829

Tomas Ekberg
Processledare och chefsanalytiker "Det goda livet i Dalsland", Västra Götalandsregionen
E-post: tomas.ekberg@vgregion.se
Mobiltelefon: 070-667 83 85

Sidan uppdaterades 15 maj 2023