Enskilda avlopp

Dalslands miljö och energiförbund

I Dalslands miljö- och energiförbunds uppdrag ingår att se till att kraven på avloppsvattenrening uppfylls i kommunen. Om du ska anlägga eller ändra ett enskilt avlopp måste du oftast ansöka om tillstånd eller anmäla detta till Dalslands miljö- och energiförbund.

Dalslands miljö- och energiförbund bidrar med råd och förslag till olika tekniska lösningar och anvisar lämplig plats för avloppsanläggningen. Ansvaret för att en anläggning blir korrekt dimensionerad och utförd ligger dock på fastighetsägaren.

 

För mer information: Dalslands Miljö- och energiförbund

Sidan uppdaterades 30 januari 2023