Vanliga frågor

Vatten som rinner ur en kran

När du köper eller säljer en fastighet är det viktigt att både den nya och tidigare ägaren fyller i vår ägarbytesblankett. Vi får inte till oss denna informationen på något annat sätt så det är viktigt att blanketten skickas in så snart som möjligt efter ett ägarbyte. 

PDF-dokument Ägarbytesblankett VA Renhållning

Beroende på vilken typ av mätare du har ber vi dig kontrollera att du endast skriver av svarta siffror på vit bakgrund,

Bild på vattenmätare

eller vita siffror på svart bakgrund.

Bild på vattenmätare

(Vita siffror mot röd bakgrund kallas decimaler och skall inte anges.)

Din förbrukning bör läsas av och lämnas in till oss minst en gång per år. Om din årsförbrukning visar sig vara högre än föregående år, så kommer mellanskillnaden mellan dåvarande årsförbrukning samt nuvarande årsförbrukning att debiteras under samma tillfälle på nästkommande faktura, och därefter följa årsförbrukningen delat på 4 under resten av året. Om årsförbrukningen är mindre ges ett tillgodobelopp och likt tidigare exempel betalar du sedan för din årsförbrukning delat på 4 under resterande året.

Kommunens vattenmätare byts ut med en 10-års period.

Kommunen ser gärna att den elektroniska rapporteringen används. Se Digitala tjänster för VA och renhållning för mer information.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas inrapportering via blankett som skickas ut en gång per år.

En anledning kan vara att det inte regelbundet har skett vattenmätaravläsningar, och då blir den fakturerade kostnaden felaktig.

Nej, tyvärr inte.

Felanmälan om vattenmätare sker till Medborgarkontoret.

Se Felanmälan för mer information.

Förfrågan sker till VA-handläggare, telefon: 0530-181 65.

Om du har tänkt att dränera på din fastighet, kontakta då först kommunens VA-enhet för att få information om vad du som fastighetsägare ska tänka på. Dränerings- och takvattnet får inte anslutas till spillvattenledningen. När du ändå gräver, tänk på att övriga ledningar inne på fastigheten (dricksvatten, spill- och dagledning) är bra att byta ut samtidigt eftersom det är mer kostnadseffektivt att gräva vid ett och samma tillfälle.

Detta får följa med avloppsvattnet:

  • toapapper och det som kommer från kroppen
  • diskvatten
  • vatten från tvättmaskiner (följ doseringsanvisningarna för tvättmedel på förpackningen)
  • duschvatten med tvål och schamporester

Felanmälan om avloppsstopp sker till Medborgarkontoret.

Se Felanmälan för mer information.

Se till att inga maskiner eller inventarier (t.ex. blandare) använder vatten. Hitta din vattenmätare. Om hjulen fortsätter snurra så innebär det att vatten förbrukas någonstans i huset, det kan vara små läckage som exempelvis en läckande toalett eller en droppande kran. Se till att åtgärda läckaget snarast för att förhindra ytterligare skador och kostnader. Om inga hjul snurrar så förbrukas inget vatten.  Upprepa dessa steg och gör det till en vana. Kontrollera din vattenmätare med jämna mellanrum, gärna minst var 3:e månad. Då har du goda förutsättningar för att upptäcka potentiella läckage i tid.

Frågor om egen brunn och enskilda avlopp hänvisas till Dalslands Miljö- och Energiförbund

Kontakta Ragn-Sells kundtjänst, telefon: 010 - 723 23 23.

Börja med att få bort kloret genom att låta vattnet stå i solen ett par dagar.

Släpp sedan vattnet på gräsmattan, långsamt så vattnet hinner sjunker undan och inte påverkar eventuella grannar.  Det går även bra att leda vattnet till det allmänna dagvattensystemet, men tänk på att vattnet först måste vara fritt från klor och andra kemikalier.

Sidan uppdaterades 27 oktober 2023