X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd och service - kontaktuppgifter

Besöksadress:
Besöksadress: Storgatan 17
464 31 Mellerud

Tillförordnad sektorchef

Tanja Mattsson
Socialchef
E-post: tanja.mattsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 49

LSS-handläggare

Sandra Elgersson
LSS-handläggare
E-post: sandra.elgersson@amal.se
Telefon: 0532-173 16

Gruppbostäder

Annelie Magnusson
Enhetschef
E-post: annelie.magnusson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 64

Christina Erlandsson
Enhetschef
E-post: christina.erlandsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 79

Daglig verksamhet och boende

Linda Oksjö
Enhetschef
E-post: linda.oksjo@mellerud.se
Telefon: 0530-181 22

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Tatjana Drewitz
Enhetschef
E-post: tatjana.drewitz@mellerud.se
Telefon: 0530-181 21

Personliga assistenter, Övrig LSS

Najwan Alwan
Enhetschef
E-post: najwan.alwan@mellerud.se
Telefon: 0530-181 59

Lotsen, öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Snickargatan 6
Telefon: 0530-180 74
Öppettider: måndag-tisdag, torsdag 12.00 - 15.00
                      lördag 13.00 - 16.00

Övriga kontakter:

Handläggare Assistansersättning, Försäkringskassan

Försäkringskassan

LSS/Vuxenhab teamet Vänersborg: Logopeder, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnast


Telefon: 010-441 00 00

Barnhabiliteringen, Teamet i Vänersborg:


Liknade insatser som vuxenteamet
Telefon: 010-441 21 00

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021