Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Melleruds kommuns socialtjänst bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Verksamheten styrs huvudsakligen av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vägledande begrepp: inflytande, integritet, självbestämmande, normalisering, närhet och delaktighet.

Riktlinjer heltid som norm pdf

Kansli

Besöksadress:

Socialförvaltningens servicecenter
Österrådagatan 13B
Mellerud

Skicka e-post

Socialchef

Tanja Mattsson
Telefon: 0530-181 49
Fax: 0530-181 01
E-post:

tanja.mattsson@mellerud.se

Sekreterare

Frida Larsson 
Telefon: 0530-180 79
E-post:
frida.larsson@mellerud.se

Ekonom

Telefon: 0530-181 15

 


Sidan uppdaterades 20 maj 2021