Socialförvaltningen

Melleruds kommuns socialtjänst bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Verksamheten styrs huvudsakligen av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vägledande begrepp: inflytande, integritet, självbestämmande, normalisering, närhet och delaktighet.

PDF-dokument Riktlinjer Heltidsprojektet pdf

Kontakta oss

Tanja Mattsson
Socialchef
E-post: tanja.mattsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 49

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration
E-post: agneta.soqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-18067

Mikael Nilsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: mikael.nilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-180 10

Besöksadress:

Socialförvaltningens servicecenter
Österrådagatan 13B
Mellerud

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023