Järns kyrka

Det är oklart när Järns kyrka byggdes. 1200-talet anges som troligt ursprung. Detta styrks bland annat av dopfunten från detta århundrade. Klarlagt är att Järn som många andra kyrkor i kommunen råkade ut för Gustav Vasas beslag av värdeföremål år 1531. Järns kyrka blev av med en av sina klockor.

Ursprungligen har kyrkan troligen varit 7,5 * 9 meter, men den har förlängts i omgångar till dagens 7,5 * 19 meter. Den senaste förlängningen ägde rum 1861. 1947 restaurerades kyrkan och då togs bland annat de gamla takmålningarna fram och el installerades.

Liksom bland annat Holms kyrka har Järn klockstapel istället för torn. Denna klockstapel har byggts om flera gånger, och också flyttats. Sin nuvarande placering, och sitt utseende, fick den 1882. Skiffret som täcker klockstapeln är hämtat från Halängen i Dalskog.

Förutom gudstjänster används Järns kyrka regelbundet för musikframträdanden.

Järns kyrka

Järns kyrka saknar torn. Notera de vackra smideskorsen som står framför kyrkan. Dessa har nyligen renoverats av personal från Stenebyskolan.

Karta över Järns kyrka

Ljusstake

Strax efter ingången passerar man under denna ljusstake.

Altarskåp

Kyrkans gamla altarskåp finns kvar på en av långsidorna.

Klockstapel

Klockstapeln är helt täckt av skiffer.

Sidan uppdaterades 21 september 2021