Upphandlingar

Melleruds kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora summor. Vid inköp följer vi som kommun lagen om offentlig upphandling.

Förfrågningsunderlag och annonsering

Vid en upphandling tar Melleruds kommun fram ett förfrågningsunderlag som annonseras, leverantörer får då möjlighet att lägga anbud på den vara, tjänst eller entreprenad som upphandlas.

Lämna anbud

Alla leverantörer är välkomna att lämna anbud utefter de villkor som anges i respektive upphandlings förfrågningsunderlag.

Utvärdering, tilldelning och kontraktsskrivning

När anbudstiden har löpt ut, utvärderas de inkomna anbuden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Tilldelningsbeslut med information om vinnande leverantör skickas till de leverantörer som lämnat anbud. Melleruds kommun och den leverantör som blivit tilldelad kontrakt tecknar avtal med varandra tidigast tio dagar efter tilldelningsbesked.

Överprövning

Leverantörer som inte blivit tilldelade kontrakt har rätt att begära överprövning hos Förvaltningsdomstol inom reglerad tid om den till exempel anser att kontrakt felaktigt blivit tilldelat utan föregående upphandling eller att upphandlingen är genomförd på felaktigt sätt.

Mer information om upphandling och överprövning finns på Konkurrensverkets hemsida.

Aktuella upphandlingar

Melleruds kommun annonserar alla sina upphandlingar elektroniskt via upphandlingssystemet e-Avrop. Parallellt annonseras de även här på denna sida, se nedan. En del av våra upphandlingar gör vi ihop med övriga Dalslandskommuner, även dessa annonseras via e-Avrop. På e-Avrop kan du som är leverantör hämta och bevaka nuvarande och kommande upphandlingar och avtal utan kostnad. För att kunna hämta, bevaka och lämna anbud på våra aktuella upphandlingar behöver du skapa ett konto på e-Avrop.  

Hur registrerar jag nytt konto på e-Avrop?

Registrera konto på e-Avrop

Aktuella upphandlingar Melleruds Kommun

 

Sidan uppdaterades 17 december 2021