Förskola

Pojke

Förskola 
Förskolan är en egen skolform för barn i åldern 1–5 år och personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Förskolan är stängda högst fem dagar per år för personalens fortbildning och planering. 

För att ansöka om plats i förskola, gå in på barnomsorgswebben.


Allmän förskola
Alla barn har rätt till allmän förskola från 1:a september det året de fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka från 1:a september till 31:a maj. Det innebär att man betalar för barnets barnomsorgsplats månaderna juni till och med augusti. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten. Barnets vistelsetid beslutas av respektive verksamhet. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är hemma under skolans lov.

Kontakt

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Sidan uppdaterades 23 december 2021