Bredband

Vision och mål

Kommunens vision för elektronisk kommunikation är: "Mellerud- en drivande och nytänkande kommun där effektiv och säker elektronisk kommunikation skapar goda förutsättningar för att verka och leva i".

Mål för fast bredband

Kommunens mål för fast bredband är: "Minst ett fiberbaserat bredbandsnät ska erbjuda anslutning till samtliga hushåll, företag och offentliga verksamheter, både i tätbebyggt och glesbyggt område".

Fiber
Sidan uppdaterades 21 december 2022