Kommunrehab Kommunal Primärvård (KPV)

bild på blomma

Kommunrehab 

Kommunrehab utgör en del av den kommunala primärvården i
Melleruds kommun. Vårt team består av enhetschef,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker och
rehabassistent. Kommunrehab ansvarar bland annat för
rehabilitering, förskrivning och service av hjälpmedel, samt
utfärdande av intyg för bostadsanpassning.

Tryck här för att ladda ner en folder istället: Kommunrehab folder

Rehabiliterande förhållningssätt

Kommunrehab arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket
innebär ett individbaserat, förebyggande, rehabiliterande och
funktionsbevarande förhållningssätt. Patienten ska göra så mycket de kan
själva utifrån sina egna resurser och styrkor. Målet är att stärka och bibehålla
sina funktioner, sin självständighet och sin hälsa.

Hjälpmedel

Ett förskrivet hjälpmedel ägs av sjukvårdshuvudmannen och är därmed ett
lån. Hjälpmedlet är individuellt utprovat efter dina behov och får därför inte
lånas ut eller överlåtas till någon annan.

En bruksanvisning följer med hjälpmedlet vid leverans, det är viktigt att du
läser igenom och följer instruktionerna. Hjälpmedlet måste underhållas och
skötas om ordentligt. Om ett fel på hjälpmedlet påverkar säkerheten, bör det
inte användas förrän felet har åtgärdats.

När behovet upphör eller hjälpmedlet inte längre uppfyller behovet, ska det
återlämnas i rent skick. Om du har varit oaktsam och ett hjälpmedel
försvinner, förstörs eller inte återlämnas, är du ansvarig för att ersätta skadan
eller hjälpmedlet. Är det hjälpmedelscentralen som hämtar kan det dröja upp
till fem arbetsdagar innan de kommer.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett
bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad efter dina behov, vilket
möjliggör ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Exempel på detta kan
vara att ta sig in i och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, hantera personlig
hygien, tillaga mat, äta och sova.
För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag måste du fylla i en blankett som
lämnas till kommunens handläggare, till ansökan ska oftast ett intyg från
arbetsterapeut bifogas. 

På denna länk kan du läsa mer om bostadsanpassning:  Bostadsanpassning

Avgifter

Avgifter för inskrivning i kommunal primärvård följer socialnämndens beslut.
Aktuella taxor hittas på kommunens webbplats mellerud.se.

Avgifter: Avgifter i vård och omsorg

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

För din trygghet kan all personal legitimera sig.

Vårt mål är att alla våra patienter ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Om du har synpunkter eller frågor kontakta enhetschef för sjuksköterskor eller kommunrehab.

Vill du komma i kontakt med oss?

Telefonnummer: 0530-183 49

Telefontid vardagar, kl. 08:00-09:30, övrig tid kan du tala in
ett meddelande på vår telefonsvarare. 

E-post: kommunrehab@mellerud.se

Ann-Charlotte Östlind (Enhetschef): 0530-183 38
E-post: ann-charlotte.ostlind@mellerud.se

Vill du återlämna hjälpmedel:
Odengatan 34 D, 464 33 Mellerud

Sidan uppdaterades 14 juni 2024