Kundfaktura

Som privatperson kan du välja att få dina fakturor från Melleruds Kommun som Internetbanksfaktura eller e-postfaktura om du inte vill ha en pappersutskrift.
Du kan välja att betala dina fakturor Melleruds Kommun med Autogiro.

Elektroniska fakturor

Den elektroniska fakturan ersätter den traditionella pappersfakturan och presenteras på din bildskärm på ett enkelt och överskådligt sätt.

Alla anmälningar för Internetbanksfakturor görs via kundens egen Internetbank. Sök efter Melleruds kommun och välj (Kundfakturor förutom vatten och renhållning) bankgiro 533-7233 för att komma till vår anmälningssida. Här uppges det 5-siffriga nummer som finns på senaste fakturan under rubriken “Ref. Internetbanksfaktura”.  

För att få e-postfaktura skickar du ett mail till ekonomi@mellerud.se med ditt kundnummer, personnummer och den mailadress som du vill ha dina fakturor till.

Du hittar information om e-fakturor för Vatten-/renhållning- och avloppsfakturor på E-faktura VA/Renhållning

Autogiro

Med autogiro får du den traditionella pappersfakturan i brevlådan, till din Internetbank eller e-post, men betalningen sköts med automatik av banken så att pengarna når kommunen exakt på förfallodagen. Du behöver bara se till att det finns tillräckligt med pengar på Ditt bankkonto dagen före förfallodagen.

Gör din autogiroanmälan via din Internetbank eller på underskriven pappersblankett som skickas till Ekonomienheten.

Fakturor avseende alla kommunens verksamheter förutom Vatten/Avlopp och Renhållning (Bankgiro 533-7233) använd blanketten Medgivande till betalning via Autogiro Privat (PDF). Vid anmälan uppges det 7-siffriga “betalarnummer” som finns på senaste fakturan.

Fakturor avseenden vatten/avlopp och renhållning (Bankgiro 5805-0477) använd blanketten: Medgivande till betalning via autogiro privat gällande betalning för renhållning, vatten och avlopp (PDF). Vid anmälan uppges det 4-siffriga kundnummer som finns på senaste fakturan.

E-faktura till företag

Melleruds kommun kan skicka elektronisk faktura via PEPPOL-nätverket i format Peppol bis billing 3.0. För anmälan kontakta ekonomi@mellerud.se och uppge PEPPOL-ID samt kundnummer från senaste fakturan.

Här hittar du information om elektroniska fakturor för Vatten, renhållning och avlopp

Sidan uppdaterades 31 maj 2022