Placera ditt sopkärl rätt

Korrekt kärlplacering

För att dina kärl ska kunna tömmas så ska de vara ute mellan 07.00 - 22.00 med reservation av helgdagar, då ska kärlet stå ute dagen innan. De ska också vara korrekt placerade. Vid felplacering så töms inte kärlen.

Sopkärlens plats

 • Kärlen ska vara placerade med lockets öppning mot sopbilens & vägens håll.
 • Kärlen ska vara i vägbanans höjd, eller ha en höjdskillnad på max 10 cm under/över vägbanan. Kärlen ska stå parallellt mot vägbanans kant, med minst 1 meter avstånd mellan sopbil och kärl.
 • Kärlen får inte luta bakåt för då får inte armen tag i kärlet, så tänkt på att marken behöver vara jämn. Kärl har större risk att falla omkull efter nedsättning på ojämn mark.
 • Det ska vara 0,5 meter mellan sopkärlen, och minst 0,5 meter på vardera sida av sopkärlen. Det ska även vara 1 meter fritt bakom kärl.
 • Kärlen lyfts ca 4,5 meter upp i luften på höger sida av fordonet, och därför behöver det även finnas utrymme ovanför sopkärlen.
 • Tänk på att hålla avstånd till postlådor, staket med mera, så att inget kan skadas.
 • Parkera inte fordon nära kärlen på tömningsdagen.
 • Det får inte ligga stenar eller liknande på locket vid tömningstillfället.

Vägen fram till sopkärlen

 • Vägen måste vara röjd för buskar och grenar som hänger ut.
 • Det ska finnas 4,6 meter fri höjd och på enskild väg ska det vara minst 3,6 meter bredd.
 • Vägen ska vara snö- och halkbekämpad vintertid, det ska finnas snökäppar och håligheter ska fyllas.

Om det inte finns något avfall i kärlen på tömningsdagen så behövs de inte ställas fram. Har exempelvis bara det gröna kärlet avfall i sig, behövs det bruna inte ställas fram.

Om villkor inte uppfylls så kan man bli tvungen till att placera kärlen på annan angiven plats från Entreprenören.

Sidan uppdaterades 10 januari 2024