Kyrkor

Inom Melleruds kommun finns tio kyrkor, gudstjänstlokalen i Melleruds församlingshem oräknad. Merparten av kyrkorna har anor från medeltiden. Till exempel är det i våra kyrkor vanligt med dopfuntar från 1200-talet.

Ett gemensamt drag för kyrkorna är att de har skiffertak, ett annat att de ofta ligger utanför själva tätorterna. Så saknar Mellerud, Dals Rostock, Håverud och Åsensbruk egen kyrka.

Vi har två träkyrkor, Skållerud och Dalskog, i kommunen. Dalskog, Gunnarsnäs, Holm, Järn och Ör saknar torn och har istället klockstaplar, i tre fall helt skiffertäckta sådana.

Våra kyrkor ingår sedan 1 januari 2013 i ett gemensamt pastorat.

Bolstad kyrka

Bolstad kyrka från 1150-talet är Dalslands äldsta daterade kyrka.

Erikstad kyrkoruin

I närheten av Erikstad kyrka ligger kommunens enda bevarade kyrkoruin.

Grinstad kyrka

Grinstad kyrka har ett lutande torn.

Skålleruds kyrka

Skålleruds kyrka utsågs 2004 till Sveriges vackraste kyrka.

Sidan uppdaterades 20 september 2021