Integrationsavdelningen

Händer i olika färger

Integrationsavdelningen arbetar med mottagandet av nyanlända då de har fått sitt uppehållstillstånd och har ett boende i kommunen. Vi ger de nyanlända allmän information om vårt svenska samhälle och startersättning från Migrationsverket.

För att underlätta integration och etablering i Melleruds kommun tar Arbetsmarknadsenheten ansvar för:

  • Att erbjuda förskola och skola för barn och ungdomar upp till arton år.
  • Att ge praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Att hänvisa till Vuxenutbildningen och SFI-undervisning till personer med uppehållstillstånd.
  • Att erbjuda samhällsorientering och integration.
Sidan uppdaterades 4 maj 2023