Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna är stationerade i Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna. Samtal och besök kan utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, via hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för kommuninvånarna kan besök/kontakt när det är möjligt ske i respektive kommun.

Tjänsten Budget- och skuldrådgivning

Kommunen ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer, både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. Vi kan alla någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen försöker hjälpa dig att leva ett självständigt liv och att klara av dina skulder.

Du som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin kan ta kontakt med rådgivningen för att få hjälp att klargöra dina problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan även få hjälp med att ta fram avtal för att reglera dina skulder.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • att gå igenom din vardagsekonomi och göra en budget
  • att få en bättre balans i vardagsekonomin
  • att se över dina skulder
  • förslag på hur du kan hitta en väg ut ur skuldsättningen
  • förslag på hur du kan försöka få bättre villkor hos dina kreditgivare
  • råd och stöd i skuldsaneringsprocess, både som privatperson och näringsidkare

Rådgivning till företagare

Våra budget- och skuldrådgivare kan ge information och råd kring budgetrådgivning och skuldsanering för dig som är enskild företagare med enklare ekonomi.

Dödsbohandläggning

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning, i undantagsfall om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas med en dödsboanmälan. Om den avlidna ägde en fastighet, tomt eller om det finns ett testamente, måste en bouppteckning göras. I dessa fall är det alltså inte möjligt att göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Behöver du hjälp med att upprätta dödsboanmälan eller söka ekonomiskt bistånd för begravningskostnader, kan du vända dig till den gemensamma dödsbohandläggningen i Dalsland.

Villkor

Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner bosatta i kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål.

Inga avgifter

Tjänsten är kostnadsfri för invånare i de fem Dalslandskommunerna och vi har tystnadsplikt.

Konsumentvägledning

Det finns även andra myndigheter och organisationer som kan vara till stöd för konsumenter. Här följer ett urval av organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp, ofta inom specifika områden:

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, www.arn.se - en statlig myndighet som ger icke-bindande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad av ARN.

Konsumenternas.se, www.konsumentverket.se – ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenternas ger opartisk vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket, www.konsumentverket.se – en statlig myndighet för konsumentfrågor.

På ”Hallå konsument”, www.hallakonsument.se kan du hitta mycket detaljrik och lättillgänglig information om många konsumentfrågor.

Konsument Europa, www.konsumenteuropa.se – en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna, www.telekomradgivarna.se – en organisation som ger opartisk hjälp till konsumenter om frågor rörande tv, telefoni, fiberanslutning och bredband.

Kontakta oss

Dalslandsgemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Adress:
Socialtjänsten, Individ - och familjeomsorgen, Österrådagatan 13 B
464 31 Mellerud

Handläggare 1: 0530-183 71

Handläggare 2: 0530-183 66

Telefontider: 08:30- 09:30 vardagar. 

Helger och röda dagar är telefonen stängd. 

Sidan uppdaterades 14 juni 2024