Verksamheter för hjälp och stöd

Inom socialtjänsten finns olika former av verksamheter som erbjuder råd, stöd eller insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar.

Det finns också verksamheter som inte tillhör socialtjänsten eller kommunen som du kan vända dig till, till exempel elevhälsan eller ungdomsmottagningen.

Stöd och hjälp från socialtjänsten

Barn eller ungdom som far illa
Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten.

Ansöka om stöd/insatser
Om du vill ansöka om stöd eller insatser är du välkommen att kontakta elevhälsan eller ungdomsmottagningen.

Öppna förskolor
Öppna förskolan är en mötesplats för dig som har barn i åldern 0-6 år. Hit kan du komma och bara vara. Vi gör också olika saker tillsammans.

Föräldrastöd
Föräldrastöd ges i olika former till föräldrar.

Föräldrarådgivning
Föräldrarådgivningen kan stötta dig i din föräldraroll och hjälpa er föräldrar i alla de frågor där ni inte kommer överens eller vet hur ni går vidare med barnens uppfostran. 

Familjerådgivning
Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med par i samlevnadskonflikter/kriser. Verksamheten har stark sekretess, bygger på frivillighet och man kan vara anonym.

Fältsekreterare
Fältsekreterarna arbetar främjande, förebyggande och behandlande för att barn och ungdomar ska få ett bra liv. De jobbar med individer, familjer och gruppverksamheter. De utgår från Ungdomshuset Stinsen.

ADDIS Ung
ADDIS Ung är ett verktyg för att utreda ungas alkohol- och drogvanor. Det används för att kunna göra rätt bedömning och föreslå rätt stöd och behandling.

Familjebehandling
Familjebehandling finns till för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och är ett stöd till föräldrar som har bekymmer i föräldraskapet.

Familjerätten
Familjerätten kan ge stöd och rådgivning i familjerättsliga frågor, till exempel vid separation. Vi kan också svara på frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge.

Familjehem
Familjehem är en del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Som familjehem har man en betydelsefull uppgift att fylla för barnet/ungdomen. En uppgift som ger många positiva upplevelser och ofta leder till livslånga relationer.

Kontaktfamilj/kontaktperson
Ibland kan ett barn eller en ungdom och dess föräldrar behöva hjälp under en tid. Ett stöd i form av en kontaktfamilj eller en kontaktperson kan då bli aktuellt.

Behandlingshem
Ibland finns inte de resurser och den hjälp som just du behöver här hemma eller i öppenvård. Den hjälp du behöver kan finnas på ett behandlingshem. Det finns behandlingshem som specialiserat sig på olika typer av behandling samt att göra utredningar.

Inte nöjd?
Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat av Förvaltningsrätten.

Har du något du vill klaga på eller vill du ge beröm? Du kan lämna synpunkter via kommunens synpunkts- och klagomålshantering.

Kontakta oss

Öppenvårds- och familjebehandlare
Telefon: 0530-181 70
Mobiltelefon: 070-764 76 84
Adress:
Österrådagatan 13B
Mellerud

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 17 december 2021