Kommunens historia

1952-1968 fanns Melleruds vidgade köping samt landskommunerna Bolstad, Kroppefjäll och Skållerud. 1969 införlivades landskommunerna i Melleruds köping. Vid kommunreformen 1971 bildades Melleruds kommun genom en ombildning av Melleruds köping.

1863-1907 1908-1951 1952-1968 1969-1970 1971-
Bolstad Bolstad Bolstad Melleruds köping Melleruds kommun
Erikstad Erikstad
Grinstad Grinstad
Dalskog Dalskog Kroppefjäll
Gunnarsnäs Gunnarsnäs
Ör Ör
Skållerud Skållerud Skållerud
Holm Holm Melleruds vidgade köping
Järn Järn
  Melleruds köping

 

Kommunfullmäktiges ordförande
Karl Hellström (S) 1969-1976
Anders Jansson (C) 1977-1984
Evert Mellqvist (C) 1984-1991
Per-Olof Lampers (M) 1992-1994
Stig Larsson (Fp) 1995-2002
Eva Pärsson (M) 2002-2006
Stig Larsson (Fp) 2007-2014
Morgan E. Andersson (C) 2015-2018
Roland Björndahl (M) 2018-
Kommunalråd
Karl-Erik Johansson (C) 1969-1982
Gunnar Gustafsson (C) 1982-april 1984
Anders Jansson (C) 1984-november 1990
Lennart Karlsson (C) 1990-2002
Robert Svensson (C) 2003-2014
Tommy Johansson (S) 2015-2018
Morgan E. Andersson (C) 2019-2022
Ludwig Mossberg (M) 2023-
Kanslichef
Birger Thedin 1969-mars 1976
Kenth Lindström 1976-september 1979
Tommy Jansson januari 1980-1987
Bo Thorsenius 1987-1990
Kommunchef
Bo Thorsenius 1991-juli 2002
Christina Karlsson (tf) september 2002-mars 2003
Ingemar Johansson februari 2003-augusti 2017
Sophia Vikström 2018-mars 2020
Annika Wennerblom (tf) mars 2020-juli 2020
Karl-Olof Petersson augusti 2020-

 

Sidan uppdaterades 22 november 2023