Demokrati och politik

Det mest grundläggande sättet att påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja din rösträtt vart fjärde år. Att engagera dig politiskt eller inom andra intresseorganisationer är andra vägar att gå för att höras. Du kan också påverka genom att hålla kontakt med "din" politiker och se till att han eller hon vet vad du tycker. Det kan ge resultat, men du måste vara uthållig, ha lust, tid och ork.

Beslutsprocessen tar lång tid och det gäller att skapa intresse kring de frågor som du tycker är viktiga. Informera så många som möjligt, prata, debattera, väck nyfikenhet, ring politiker, kontakta massmedia. En omskriven fråga är mer intressant än en okänd.

Sidan uppdaterades 18 december 2023