Medarbetarundersökning 2009

För att utvecklas som arbetsgivare är det viktigt med kontinuitet i arbete och uppföljning. Med anledning av detta så har vi gjort en ny undersökning två år efter den första. Vår förhoppning är att vi under dessa år ska ha kunnat förbättra de delar som vi hade svagheter i.

Undersökningen finner du som en länk här under.

PDF-dokument Diagram

PDF-dokument Enkät

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021