Parkering

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, observera dock att vissa parkeringar har en begränsad parkeringstid. Exempelvis torgparkeringen där man får stå parkerad i max. 3 timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.

P-skivan är rikstäckande, så har du p-skiva från någon annan kommun, kan du använda den.

Tillfällig p-skiva finns att skriva ut från hemsidan. (Se nedan)

P-skivan har delats ut gratis till alla hushåll i Melleruds kommun och finns nu att köpa på Medborgarkontoret för 10 kr.

De flesta affärer har p-skivor till försäljning.

Har du ingen tillgång till någon p-skiva, skriv en tydlig lapp med ankomsttid och lägg i fönstret på din bil.

Felparkering

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:
- ökad trafiksäkerhet
- bättre framkomlighet
- tillgänglighet till parkeringsplatser.

Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Fordonsflytt

Felaktigt parkerade fordon som står trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen. Vi följer då lagen SFS nr 1982:129 och förordningen SFS nr 1982:198. Om du råkat ut för detta så informerar polisen dig om vart och när den kan hämtas. Kostnaderna för transporten och förvaringen måste betalas innan bilen kan hämtas.

Tillfällig p-skiva

Är du på tillfälligt besök kan du även använda dig av vår tillfälliga p-skiva som finns att skriva ut här.

Var noga med att följa de anvisningar för parkering som finns på parkeringsskyltarna vid parkeringsplatserna. Vidare instruktioner finns på den tillfälliga p-skivan.

PDF-dokument Skriv ut tillfällig p-skiva

I Melleruds kommun gäller bestämmelsen om datumparkering. Det är absolut nödvändigt att den efterlevs för att vi ska kunna hålla gatorna rena.

Datumparkering gäller hela året kl. 0.00-10.00. Datumparkeringsregeln innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämna datum.
Motsvarande gäller udda husnummer/udda dagar.

Skylt datumparkering
Sidan uppdaterades 27 september 2021