Urvalskriterier

Hur görs urval om samtliga behöriga sökande till utbildning inom komvux på gymnasial nivå inte kan antas?

Huvudmannen ska prioritera de sökande som har störst behov av utbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. är eller riskerar att bli arbetslösa,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Källor: 20 kapitlet 2 skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen om vuxenutbildning.

Sidan uppdaterades 5 mars 2024