Tidtabeller

Tidtabeller för busslinjer i Melleruds kommuns skoltrafik kan finns på Västtrafiks hemsida. Tänk på att dessa kan ändras med kort varsel inför skolstarten.

930
Forsebol - Dalskog – Dals-Rostock – Mellerud

931
Åsebro – Erikstad – Mellerud

932
Gunvarbyn –  Örs kyrka - Dals-Rostock – Mellerud

933
Håverud – Åsensbruk – Mellerud

934
Jakobsbyn – Åsebro – Mellerud

935
Grinstad – Åsebro -Mellerud

936
Assarbyn – Dals-Rostock – Mellerud

937
Dalskog – Dals-Rostock – Mellerud

938
Vena – Dals-Rostock – Mellerud

939
Åsensbruk – Ryr - Mellerud

Sidan uppdaterades 5 juli 2024